Wat Is Een Nalatenschap Of Erfenis

Wat is een nalatenschap of erfenis? Uitleg advies en informatie

Nalatenschap en erfenis zijn begrippen die regelmatig voorbij komen. En vaak denken we over de exacte betekenis nauwelijks na. Laat staan over de juridische en wettelijke consequenties die eraan vast kunnen zitten. Op de vraag Wat is een nalatenschap of erfenis? kun je een uitgebreid antwoord vinden op deze pagina.

Wat is een nalatenschap of erfenis?

De nalatenschap, ook bekend als erfenis,  bevat  alle goederen, vermogen en schulden die een persoon achterlaat na  het overlijden. Wettelijk is in het zogenaamde Erfrecht geregeld wat er met de nalatenschap gebeurt nadat een persoon komt te overlijden. Dit is vastgelegd in Boek 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De persoon die komt te overlijden en waar sprake is van een nalatenschap wordt trouwens de erflater genoemd. Op deze pagina Wat is een nalatenschap of erfenis, zijn uitleg advies en informatie te vinden over waar je aan moet denken als je een nalatenschap of erfenis ontvangt.

Hoe wordt de nalatenschap verdeeld onder de nabestaanden?

Tenzij er sprake is van een testament, wordt de nalatenschap onder de nabestaanden verdeeld volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in het zogenaamde versterferfrecht zoals wettelijk is vastgelegd in het Nederlandse Erfrecht. De eerste rechthebbenden op een nalatenschap, tenzij anders is vastgelegd in een testament zijn de partner (alleen als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap) en de kinderen (inclusief officieel geadopteerde kinderen). Als er geen sprake is van een partner of kinderen dan maken broers en zusters en de ouders van de overledene aanspraak op de nalatenschap. Mochten ook deze er niet zijn of afzien van de nalatenschap dan zijn grootouders en oom en tantes de erfgenamen. En zo zijn er nog een aantal lagen in de familiaire relaties in het versterfrecht vastgelegd. Deze volgorde van erfopvolging kan doorgaan tot familieleden in de zesde lijn.  In het Erfrecht is trouwens ook vastgelegd wie welk percentage van de nalatenschap krijgt.

Een nalatenschap of erfenis kan ook schulden bevatten

Naast goederen en vermogen kan een nalatenschap ook schulden bevatten. Voordat de nalatenschap aanvaardt wordt is het goed om hiervan rekenschap te nemen.

Kun je een nalatenschap of erfenis weigeren?

Het simpele antwoord is ja. Zeker als er sprake is van schulden zal een erfgenaam vaak af willen zien van de erfenis. Maar ook emotionele redenen kunnen voor sommigen een reden zijn om geen af te zien van de nalatenschap. De weigering van een nalatenschap moet trouwens wel officieel  via de rechtbank door middel van het afleggen van een verklaring gereld worden. Hieraan zijn trouwens wel kosten verbonden.

Waarom een testament laten opstellen?

Als je niet wilt dat de nalatenschap wordt geregeld via het vastgesteld Erfrecht dan moet er een testament worden opgemaakt. Hierin kan vastgelegd worden hoe de nalatenschap (erfenis) geregeld moet worden. Je kunt via een testament bijvoorbeeld familieleden onterven of via een zogenaamd legaat een bedrag reserveren voor een bepaald doel. Een testament heeft trouwens alleen rechtsgeldigheid als het is opgesteld door een notaris die er ook voor zorgt dat de verdeling van de nalatenschap en de afspraken worden nagekomen na het overlijden.

Belasting betalen over een nalatenschap of erfenis

Als je een nalatenschap of erfenis ontvangt en accepteert dan is de kan vrij groot dat je hierover belasting betalen. Hoeveel dit is hangt af van de verwantschap die je hebt tot de overledene. Alleen als het een klein vermogen bevat, en jij het familiebanden hebt met de overledene, kan het zijn dat je geen belasting hoef te betaling. Op de website van de belastingdienst kun je alle informatie hierover vinden.

Bijpassend Informatie en Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

veertien − 4 =