Wat is letselschade? Uitleg en informatieWat is letselschade? Uitleg en informatie over letselschade en wat het begrip precies betekent. In hoeverre er sprake kan zijn van een schadevergoeding bij letsel en wat je moet doen om een letselschadevergoeding te kunnen opeisen.

Wat is letselschade?

Het begrip letselschade kom je steeds meer tegen. Vaak trouwens in verband met zaken waarin al dan niet in een rechtszaak of via een verzekering een schadevergoeding wordt geclaimd op basis van letselschade. Maar wat wordt er bedoeld met het begrip? Eigenlijk ligt het antwoord al opgesloten in het woord zelf. Er mee wordt bedoeld de schade door letsel die opgelopen wordt als gevolg van een ongeval waarvan je het slachtoffer bent of letsel ontstaan in een situatie waaraan je blootgesteld bent zonder dat je wist dat deze gevaarlijk was.

Wat voor zaken kunnen er vallen onder het begrip letselschade?

Heel algemeen kan gesteld worden dat alle schade die is ontstaan als gevolg van een ongeval of een situatie waaraan u blootgesteld bent hieronder valt. Als je van plan bent om een schadeclaim te gaan indienen in verband met letsel is het wel belangrijk dat de oorzaak van de letselschade niet door uw eigen schuld is ontstaan. De letselschade kan trouwens zowel betrekking hebben op lichamelijke als psychische schade die van tijdelijke als van blijvende aard is.

Voorbeelden van letselschade

Om een idee te geven welke soorten letsel er kunnen zijn waarvoor een schadeclaim kan worden ingediend, kun je hieronder een aantal voorbeelden vinden. Dit is geen uitputtend overzicht. En om na te gaan of u kans van slagen heeft bij het indienen van een claim op basis van letselschade is het goed om vooraf advies in te winnen bij specialisten op dit gebied…letselschade voorbeelden >

  • Een verkeersongeluk waarbij u zelf geen schuld heeft.
  • Schade ontstaan door een medische fout door een arts of verplegend personeel.
  • Een geweldsmisdrijf waarbij u schade is aangedaan door de dader.
  • Letsel ontstaan door een bedrijfsongeval, slechte werkomstandigheden of een beroepsziekte.
  • Letsel ontstaan tijdens het sporten ontstaan door een slechte sportaccommodatie of aangedaan door een andere sporter.
  • Schade en letsel ontstaan door een ondeugdelijk of slecht product.

Een letselchadeclaim kan betrekking hebben op de korte en lange termijn

Als er naar letselschade wordt gekeken, worden zowel de gevolgen op de korte termijn als de lange termijn in ogenschouw genomen. De schade op de korte termijn gaat meestal over de medische zorg, inkomstenderving  en de financiële consequenties tijdens de genezingsproces. Maar het kan ook zijn dat het ontstane letsel blijvende gevolgen heeft. Als u niet meer het zelfde werk kan blijven doen, wellicht niet meer in staat bent om te studeren en u verder te ontwikkelen of fysieke of psychische beperkingen het werken onmogelijk maken, dan heeft dit allerlei negatieve financiële gevolgen. Bij het vaststellen van de schadevergoeding worden deze allemaal afgewogen en getoetst. Sterker nog zelfs als er sprake is van een overlijden kan er zelfs worden geclaimd door de nabestaanden.

Aangezien het juridisch werkterrein van de letselschadeclaims een specialistische kennis vergt, is het vrijwel altijd aan te raden om vooraf een gespecialiseerde advocaat of letselschade specialist in te schakelen.


Bijpassende InformatieBeoordelingen

  1. Bedankt voor het geven van voorbeelden. Heb een soort gelijk ongeval meegemaakt op de werkvloer. Nog steeds heb ik last van mijn rug en ben benieuwd of ik mijn werkgever aansprakelijk ga stellen. Ik ga wat meer informatie inwinnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 + twee =