Wat Is Een Testament?

Wat is een testament? Wat kun je in een testament vastleggen?

Vrijwel allemaal krijgen we ooit wel eens met een testament te maken. We willen een testament laten opstellen of we krijgen als nabestaande een testament voorgelezen. Wat is een testament en wat kun je in een testament vastleggen?

Wat is een testament?Wat is een testament?

Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd wat er met de nalatenschap of erfenis moet gebeuren nadat je bent overleden. In veel gevallen wordt een testament formeel vastgelegd in een akte door een notaris. Als dit het geval is dan wordt er gesproken van een zogenaamde uiterste wil of uiterste wilsbeschikking. Maar hiermee is de vraag Wat is een testament? natuurlijk nog niet helemaal beantwoord. Hieronder zijn meer informatie en uitleg te vinde.

Hoe is de erfenis geregeld als er geen testament is?

In het Nederlandse erfrecht is vastgelegd op welke wijze nabestaanden recht hebben op de nalatenschap van de overledene. Het kan hierbij trouwens zowel gaan om goederen als schulden die de overledene nalaat. Als er geen testament is opgesteld dan gelden de algemene regels zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde erfopvolging. In deze regels wordt uitgegaan van erfopvolging door verwantschap. Dit wil zeggen dat familie van de overledenen recht heeft op de erfenis. De eerste in de lijn van erfopvolgers zijn de partner (door een huwelijk of geregistreerd partnerschap vastgelegd) en kinderen. Zijn deze niet meer in leven dan zijn ouders, broers en zuster de volgende in de lijn van erfopvolging gevolgd door grootouders. En deze volgorde van erfopvolging kan doorgaan tot familieleden in de zesde lijn.

Wat kun je in een testament vastleggen?

Hierboven is de vraag Wat is een testament? beantwoordt. Rijst de vraag wat kun je in een testament vastleggen en wat niet? Een testament maakt het mogelijk om de nalatenschap op een door jou zelf bepaalde manier te regelen waarbij het niet noodzakelijk is om je te houden aan de familiare erfopvolging zoals die wettelijk geregeld bij het ontbreken van een testament. Je kunt hierin bijvoorbeeld familieleden onterven. Hierop is trouwens wel een uitzondering. Kinderen van de overledene heb altijd recht op de zogenaamde legitieme portie. Dit is 50% van het deel van de erfenis waarop zij recht zouden hebben als er geen testament zou zijn geweest. Ook kun je in een testament vastleggen dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om de erfenis te verkrijgen. Ook kun je in een testament een bedrag vastleggen voor een bepaald doel. Dit wordt dan een legaat genoemd. Wettelijk wordt er trouwens niet gesproken van een testament maar van een uiterste wil. Een officieel geregistreerd testament wordt opgesteld door een notaris en vastgelegd bij het Centraal Testamentenregister (CTR).

Hoe kun je achterhalen of een overledene een testament heeft?

Is er sprake van een officieel testament dat is opgesteld door een notaris dan moet deze zijn het Centraal Testamentenregister (CTR) zijn geregistreerd. Dit is een openbaar register waarin belanghebbenden bij een nalatenschap kunnen zien of er testamenten zijn opgemaakt door de overledene en bij welke notaris dit gebeurd is.

Kun je een nalatenschap of testament weigeren?

Het simpele antwoord is, ja. Goed om te weten is dat als dat als een nalatenschap of erfenis wordt aanvaard, je ook de schulden overneemt die nog niet voldaan zijn door de overledene. Dit is de belangrijkste reden voor erfgenamen om een nalatenschap te weigeren. Maar ook als er geen sprake is van schulden dan kan een nabestaande de erfenis weigeren. Soms was er een slechte band tussen de overledene en de erfgenaam en wil deze om emotionele redenen van de erfenis afzien. Je regelt de weigering van een erfenis via de rechtbank door middel van het afleggen van een verklaring. Hieraan zijn trouwens wel kosten verbonden.

Bijpassende Informatie en Advies

Beoordelingen

  1. Bedankt voor dit uitgebreide stukje over het testament. Fijn dat wettelijk het een en ander is vastgelegd. Toch wil ik een testament opstellen, zodat alles eerlijk verdeeld wordt en zoals ik het wil. Zo wil ik ook een deel aan een goed doel schenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

10 + twaalf =