Wat is een partijnotaris? Verschillen notaris en partijnotaris. In hoeverre verschilt een partijnotaris van een gewone notaris? Waarvoor zou je een partijnotaris nodig kunnen hebben? De antwoorden op deze vragen kun je hieronder lezen.

Wat is een partijnotarisWat is een partijnotaris?

Steeds vaker is er sprake van een zogenaamde partijnotaris. Dit is een notaris die niet de normale onafhankelijke en onpartijdige rol heeft maar de belangen van één partij dient. Deze notaris staat dus maar één van de betrokken partijen bij in een traject. In zo’n situatie is de notaris niet meer onafhankelijk en ligt de nadruk op het dienen van de belangen van één partij en is er sprake van een partijnotaris.

Verschillen notaris en partijnotaris

Normaal gesproken is een notaris een beëdigde persoon die de belangen moet dienen van alle partijen en als taak heeft zogenaamde authentieke akten op te make en is aangesloten bij de KNB. Het betreft notariële akten waarbij wettelijk is vereist dat deze via de notaris worden vastgelegd of akten waarvan partijen het belangrijk vinden dat ze op een juridisch juiste wijze formeel worden vastgelegd. Zeer belangrijk in de rol van de notaris is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Vanuit de kennis, kunde en vakbekwaamheid moet de notaris de belangen van alle betrokken partijen dienen en dit op een volstrekt onafhankelijke wijze doen. En juist in deze onafhankelijke en onpartijdige rol verschilt de partijnotaris van de gewone notaris. De partijnotaris dient slechts de belangen van één partij. Je kunt dus stellen dat in dit geval er sprake is van een partijdige juridisch adviseur wat ook de naam verklaart. Een notaris die zich opstelt als partijnotaris moet dit trouwens vooraf wel kenbaar maken aan de betrokken partijen. Doet de notaris dit niet niet dan kan het tuchtrechtelijke gevolgen hebben omdat de onafhankelijkheid die wettelijk vereist is, niet gehouden wordt.

Waarvoor zou je een partijnotaris nodig kunnen hebben?

De partijnotaris wordt vooral ingeschakeld bij zakelijke transacties. Steeds vaker wordt haar of zijn hulp ingeroepen bij de koop of verkoop van een onderneming waarbij advies wordt gegeven over de beste constructie waarin deze transacties kunnen worden vormgegeven. Vaak zie ook de beweging dat de tegenpartij ook de hulp inroept van een adviserende notaris of een andere juridische adviseur.

Bijpassende Informatie