Wat Is Een Levenstestament?

Wat is een levenstestament?

Naast een gewoon testament bestaat er sinds enige tijd ook zoiets als het levenstestament. Wat is een levenstestament? En wat kun je in een levenstestament vastleggen wat niet in een gewoon testament mogelijk is?

Wat is een levenstestament?

Het begrip levenstestament krijgt de laatste tijd vrij veel aandacht in de media. Maar wat is een levenstestament precies? Met een levenstestament regel je zogenaamde volmachten om zaken te regelen als je hiertoe zelf geestelijk of lichamelijk niet meer in staat bent en zaken die je geregeld wilt hebben als je komt te overlijden. Een volmacht houdt trouwens in dat je iemand hebt aangewezen die jij vertrouwd zaken voor jou te regelen. In een levenstestament gaat in hoofdlijnen om twee verschillende volmachten:

  • de zakelijke en financiële belangen
  • regelingen voor je medische en persoonlijke zaken.

Eerst vertrouwenspersoon  kiezen bij het opstellen van een levenstestament

Voordat je een levenstestament kunt opstellen, moet er eerst een zogenaamde vertrouwenspersoon gekozen worden. Dit is uiteraard iemand die je volledig kunt vertrouwen. Haar of zijn naam wordt opgenomen in een levenstestament. Deze persoon wordt officieel een gemachtigde genoemd en moet uiteraard met deze rol instemmen.

Wat kun je regelen in een levenstestament?

Als je in de omstandigheid komt dat je zaken niet meer zelf kunt regelen doordat dit geestelijk of lichamelijk niet meer mogelijk is, wil je graag dat alles toch goed blijft gaan. En als je komt te overlijden wil je graag dat je uitvaart, verzorging van je huisdieren en andere praktische zaken goed geregeld worden. In een levenstestament leg je voordat je in deze situatie belandt vast, hoe allerlei zaken geregeld worden als je zelf, onverhoopt, hiertoe niet meer in staat bent. Er is een flink aantal zaken dat je via een levenstestament kunt regelen. Zo kun je  vastleggen hoe de dagelijkse financiën, belastingen, verzorging van de huisdieren en persoonlijke verzorging gereld moeten worden als je  zelf niet meer in staat bent om hierover beslissingen te nemen en deze te regelen. Ook kun je vastleggen wat er moet gebeuren met de uitvaart, je organen, de verzorging van je huisdieren en andere zaken als je komt te overlijden. En als laatste kun je in een levenstestament allerlei praktische zaken als je bankrekeningen, verzekeringen, abonnementen, inlogcodes en dergelijke die een gevolmachtigde nodig heeft om haar of zijn rol goed te kunnen uitvoeren. In feite bepaal je zelf wat je allemaal in een levenstestament wilt vastleggen…opstellen levenstestament >

Hoe kun je een levenstestament regelen?

Een levenstestament kun je zelf regelen. Dit wordt dan een onderhandse akte genoemd. Maar je kunt er ook voor kiezen dit via een notaris te doen. Het voordeel van het vastleggen van een levenstestament via de notaris is dat het een formeel karakter krijgt door dat het wordt vastgelegd in een zogenaamde notariële akte. Uiteraard heeft de notaris ook een adviserende rol en kan hij of zij ervoor zorgen dat deze goed en op een juridische juiste wijze wordt opgesteld. En als laatste, niet onbelangrijke onderdeel,  wordt het levenstestament door de notaris aangemeld bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Een (kandidaat)notaris kan het CLTR raadplegen om uit te zoeken of er een levenstestament is en wie de gevolmachtigde is. Je kunt zelf met het CLTR contact opnemen voor meer informatie via telefoonnummer 0900-1144114 (25 ct. per minuut). Het nummer is op werkdagen bereikbaar tijdens de openingstijden 09.00-12 en 13.30-16.00 uur.

Bijpassende Informatie en Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

veertien + 3 =