Wat doet een notaris? Informatie en uitleg over de notaris

Wat doet een notaris? We hebben in ons leven op een zeker moment allemaal wel eens te maken met een notaris. Of we moeten gebruik maken van een notaris om zaken vast te leggen. Wat doet een notaris? Uitleg en informatie over de notaris, de werkzaamheden en rol van de notaris kun je op deze pagina te lezen.

Wat doet een notaris?Wat doet een notaris?

Een notaris is een gespecialiseerde jurist die de bevoegdheid heeft om zogenaamde authentieke akten op te maken. Dat wil zeggen officieel vastgelegde en door de notaris gewaarborgde afspraken tussen partijen. Op deze pagina kun je het antwoord lezen op de vraag Wat doet een notaris?

Dit kunnen zowel afspraken tussen privé-personen als bedrijven of organisaties zijn. De beëdigde notaris zorgt ervoor dat deze afspraken goed zijn vastgelegd en moet waarborgen dat de partijen die een overeenkomst of contract gesloten hebben de inhoud ervan hebben begrepen.

Een notaris moet zich te allen tijde onafhankelijk opstellen

Belangrijk is dat de notaris zich onafhankelijk opstelt en de belangen van alle partijen in het oog houdt. Ook moet de notaris controleren dat de personen die de notariële akte ondertekenen ook werkelijk degenen zijn die erin vermeld worden. Voor een aantal zaken stelt de wet een notariële akte verplicht. En bij andere afspraken is het aan te bevelen om de afspraken via een notaris formeel vast te leggen. In het laatste geval kan er ook voor gekozen worden om gebruik te maken van een zogenaamde onderhandse akte waarbij de afspraken niet zijn vastgelegd en gecontroleerd door een notaris. Er is trouwens wel een ontwikkeling gaande waarbij in sommige gevallen een notaris zich bindt aan één van de partijen en zich daarmee enigszins onttrekt aan de onafhankelijke positie. In dat geval is er sprake van een zogenaamde partijnotaris.

Een nieuw soort notaris is de partijnotaris

Er zijn tegenwoordig ook situaties zijn waarin de notaris alleen de belangen van één betrokken partij vertegenwoordigt. De notaris is in dit geval niet meer onafhankelijk en dient dan niet meer de belangen van alle betrokken partijen. In deze situatie wordt de notaris vaak aangeduid met het begrip partijnotaris en heeft dan vooral een adviserende rol…wat is een partijnotaris? >

Een notaris is een openbaar ambtenaar en ondernemer

Een notaris is volgens de wet zowel een zogenaamd openbaar ambtenaar als een ondernemer. In de eerste rol als openbaar ambtenaar is de notaris verplicht om op verzoek van één of meerdere partijen een officiële notariële akte op te maken waarin afspraken zijn vastgelegd.

Een notaris mag trouwens een verzoek van een klant niet zonder redenen weigeren. Dit wordt de ministerieplicht genoemd. Daarnaast is de notaris in de rol van ondernemer verantwoordelijk voor het voeren van het notariskantoor waarbij hij of zij geacht wordt de commerciële belangen en de belangen van de werknemers goed te dienen.

Honorarium van de notaris. Wat kost een Notaris?

Sinds een aantal jaren is het honorarium dat een notaris voor de werkzaamheden aan de klanten rekent vrij. De hoogte van de tarieven bepaalt een notaris dus zelf en hij of zij kan concurreert dus onder andere door de hoogte van het honorarium met andere notariskantoren. Er is nog wel een door het Rijk vastgesteld maximale hoogte van tarieven in de familiepraktijk voor mensen die “minder draagkrachtig” zijn. Dit is gedaan om personen met een laag inkomen toch toegang te bieden tot de diensten die een notaris levert.

Een notaris moet aangesloten zijn bij de KNB?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB, is een zogenaamde publieksrechtelijke organisatie die de belangen behartigt van notarissen en kandidaat-notarissen. Daarnaast ondersteunt de KNB de leden met informatie en training en houdt toezicht op hun functioneren. Alle (kandidaat)notarissen zijn verplicht lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie KNB >

Bijpassende Informatie en Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *