Wat Als Je Een Erfenis Krijgt Erfenis Aanvaarden Of Niet

Wat als je een erfenis krijgt? Erfenis aanvaarden of niet?

Het goed om stil te staan bij de consequenties van het krijgen van een erfenis. Wat als je een erfenis krijgt? Erfenis aanvaarden of niet? Advies tips en informatie waaraan je moet denken en waarmee je rekening moet houden als je een erfenis ontvangt. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, niet alleen goederen en vermogen kan bevatten, maar ook schulden. Als je als erfgenaam bent aangewezen moet je in een vrij kort tijdsbestek beslissen of de erfenis aanvaardt of niet. Je hebt als erfgenaam drie mogelijkheden om met een erfenis om te gaan.

Wat als je een erfenis krijgt? Erfenis aanvaarden of niet?

Als er een naasten overlijdt en er sprake is van een erfenis is het, ondanks de vaak droevige situatie, goed om rationeel om te gaan met de erfenis. De vraag Wat als je een erfenis krijgt? Erfenis aanvaarden of niet? zal meestal niet de hoogste prioriteit en meeste aandacht krijgen. Toch is het verstandig om er wel over na te denken want het aanvaarden van een erfenis kan namelijk ook negatieve consequenties hebben. Een overledene kan bijvoorbeeld schulden hebben die je ook erft als je een erfenis aanvaardt. De wetgever heeft hiermee rekening gehouden en daarom zijn er verschillende manieren om een erfenis te aanvaarden of juist af te wijzen. Hieronder worden deze manieren uitgelegd.

Zuiver aanvaarden van de erfenis

In deze vorm aanvaard je, samen met eventuele andere erfgenamen, de complete nalatenschap met alle bezittingen en schulden. De erfenis wordt aanvaard door ondertekening van een verklaring van ervaring bij de notaris. Goed om te weten is dat ja nadat deze verklaring is ondertekend, je hierop niet kunt terugkomen. Ook niet als de schulden hoger blijken te zijn dan je verwacht. Alhoewel er geen wettelijke termijn is waarbinnen de erfenis aanvaard moet worden, gebeurt dit meestal binnen drie maanden na overlijden.

Benificiair aanvaarden van de erfenis

Is er sprake van schulden in de erfenis en zijn deze schulden hoger dan het nagelaten bezit dan is het verstandig om te kiezen voor benificiair aanvaarden. Deze vorm houdt in dat schulden in de erfenis niet uit eigen zak betaald hoeven te worden. Aangezien er in de meeste gevallen een zogenaamde Vereffeningsprocedure gevolgd moet worden, brengt deze vorm meer werk en kosten met zich mee. Het beste kunt je advies inwinnen bij de notaris of en zo ja hoe je de erfenis benificiair kunt aanvaarden.

Afwijzen of verwerpen van de erfenis

Wil je op geen enkele wijze aanspraak maken op de erfenis dan kun je deze verwerpen. Realiseer je wel dat je dan niets uit de nalatenschap mee kunt nemen, zelfs geen fotoboeken of andere goederen. De reden voor het verwerpen, kunnen uiteenlopen. Vaak is er sprake van hoge schulden. Maar ook persoonlijke motieven of ruzie met andere erfgenamen kunnen een reden zijn. Afwijzen van de erfenis moet via de rechtbank geregeld worden. Je kunt dit trouwens ook regelen via een gevolmachtigde notaris zodat je dit niet zelf hoeft te doen.

LET OP: Neem nooit zomaar iets uit de nalatenschap mee naar huis

Alhoewel dit een menselijke reactie is, zeker in een emotionele situatie, is het onverstandig om iets mee naar huis te nemen uit de nalatenschap van een overledene als je nog niet besloten hebt of en, zo ja, op welke wijze je de erfenis accepteert. Doe je dit toch, al betreft het fotoboeken, dan wordt dit wettelijk gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis en kun je niet meer benificiair aanvaarden of afwijzen.

Bijpassende Informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

6 + 11 =