Wanneer heb je een VOG nodig? Wat is een Verklaring Omtrent gedag? Hoe kun je een VOG aanvragen? Welke organisatie, vereniging of instantie zou kunnen vragen om het aanleveren van het document?

Wat is een verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Bij het aangaan van een nieuwe baan of het doen van vrijwilligerswerk vraag de organisatie of het bedrijf waarvoor je wilt gaan werken in steeds meer gevallen om een zogenaamde VOG. Sterker nog is het aanvragen VOG een verplichte voorwaarde voordat je er aan de slag mag gaan.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt het ministerie van Justitie en Veiligheid of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Welke strafbare feiten kunnen een bezwaar vormen voor het verkrijgen van een VOG?

Heb je geen strafbare feiten op je conto staan dan is er uiteraard geen bezwaar om een VOG te verkrijgen. Maar zelfs al heb je strafbare feiten hebt gepleegd wil dat niet altijd zeggen dat je geen VOG kunt verkrijgen.

Of je een VOG krijgt waarmee je aan de slag kunt gaan hangt af van de functie die je wilt gaan uitoefenen en de strafbare feiten die je hebt gepleegd. Er wordt dus gekeken naar de functie die je wilt gaan uitoefenen en in hoeverre de gepleegde strafbare feiten daar betrekking op hebben.

Bijpassende informatie en advies