Trouwen op Huwelijkse Voorwaarden – Wat houdt het in?

Trouwen op Huwelijkse Voorwaarden. Wat houdt het in? Er zijn twee manieren waarop afspraken rondom een burgerlijk huwelijk wettelijk kunnen worden geregeld. In Nederland is wordt een huwelijk wettelijk geregeld op basis van gemeenschap van goederen. Deze huwelijksvorm houdt in dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen in bezit van beide huwelijkspartners zijn en alle schulden gelijkelijk worden gedragen. Als alternatief kan er gekozen worden voor trouwen op huwelijkse voorwaarden. In deze vorm worden er voorafgaand aan het huwelijk afspraken gemaakt over de verdeling van eigendommen, erfenissen en schulden tussen de beide huwelijkspartners. Deze afspraken worden formeel door de notaris vastgelegd in een akte.

Trouwen op Huwelijkse Voorwaarden – Wat houdt het in?

Als je trouwt op basis van huwelijkse voorwaarden dan gaan beide huwelijkspartners er meestal van uit dat ze zelf geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor en zeggenschap willen hebben over hun eigendommen en inkomen. Als het onverhoopt tot een echtscheiding, overlijden of scheiding van tafel en bed komt zijn er vooraf afspraken gemaakt over de verdeling ervan die vastgelegd zijn in een akte die door een notaris is opgemaakt. Belangrijke redenen om dit te doen zijn bijvoorbeeld het bescherming tegen de ondernemingsrisico’s als één of beide huwelijkspartners een eigen bedrijf heeft, bescherming tegen de verdeling van het eigen vermogen of bepaalde eigendommen of het voorkomen van deling van inkomen, erfenissen en schenkingen als er sprake is van een echtscheiding.

huwelijkse voorwaardenWat kun je met huwelijkse voorwaarden vastleggen?

In hoofdlijnen zijn er drie zaken die je in de huwelijkse voorwaarden kunt afspreken. Goed om te weten is dat de afspraken die worden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden specifiek bedoeld zijn voor het betreffende huwelijk. In juridische termen zijn er drie zaken die vastgelegd kunnen worden. Het meest worden verrekenbedingen vastgelegd. Daarnaast kan de afspraak op basis van de zogenaamde koude uitsluiting gemaakt worden. Een derde optie zijn huwelijkse voorwaarden op basis van beperkte gemeenschappen. Vaak is er trouwens sprake van een combinatie van de drie mogelijkheden.

Verrekenbedingen

Dit zijn afspraken die de beide huwelijkspartners met elkaar maken over de verdeling van inkomen en het vermogen. Er kan sprake zijn van periodieke verrekening (meestal jaarlijks). Hierin hebben de partners vastgelegd hoe om te gaan met de verdeling van het jaarlijkse inkomen. En aan het einde van de huwelijkse voorwaarden (echtscheiding, overlijden van één van de partners of scheiding van tafel en bed) is er sprake van finale verrekening die betrekking heeft op het vermogen van de huwelijkspartners.

Koude uitsluiting

In deze vorm van huwelijkse voorwaarden is iedere gemeenschappelijke vorm van bezit en inkomen tussen beide huwelijkspartners uitgesloten. In de meeste afspraken van huwelijkse voorwaarden is tegenwoordig trouwens geen sprake meer van 100% koude uitsluiting.

Beperkte gemeenschappen

Bij beperkte gemeenschap van goederen worden er afspraken vastgelegd over een gemeenschappelijk deel en een privé deel van eigendom van goederen, eigen huis, vermogen en inkomen.

Hoe worden de huwelijkse voorwaarden formeel vastgelegd?

Een notaris moet de akte van huwelijkse voorwaarden vastleggen en passeren anders worden deze niet als rechtsgeldig gezien. Daarnaast zorgt de notaris ervoor dat deze akte wordt ingeschreven in het zogenaamde openbare huwelijksgoederenregister in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Bijpassende Informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *