Sport en Recht Advies Informatie Tips en Uitleg Sportrecht. Alhoewel de naam anders doet vermoeden is sportrecht niet een apart rechtsgebied dat in het wetboek als zodanig wordt genoemd. Sportrecht is een werkgebied waarin sommige advocaten gespecialiseerd zijn omdat er een bepaald soort kennis en kunde bij komt kijken waarover niet elke advocaat beschikt.

Sport en Recht Advies Informatie Tips en Uitleg Sportrecht

In Nederland wordt heel veel aan sport gedaan. Zowel georganiseerd en in clubverband als privé zijn er dagelijks vermoedelijk miljoenen Nederlanders aan het sporten of met sport bezig. Hierbij kunnen heel wat zaken spelen waarin op een bepaald moment sport en recht aan de orde zijn en de bijstand van een advocaat of andere jurist noodzakelijk is. Daarnaast is er ook nog de professionele sporter die beroepsmatig sport beoefend. Dit vergt weer een andere aanpak waarbij het financiële aspect een belangrijk rol speelt. Om een voorbeeld te noemen, we kennen allemaal de miljoenencontracten die in het professionele voetbal langzamerhand normaal zijn geworden. En je kunt je voorstellen dat bij het opstellen en afsluiten van dit soort contracten een goede juridische kennis en ondersteuning onontbeerlijk zijn.

Bij welke juridische zaken in de sport kan ondersteuning nodig zijn?

Het spectrum van juridisch kennis en kunde waaraan behoefte kan bestaan in de sport is vrij groot.  Om je een idee te geven zijn hieronder een aantal van deze specialismen opgenomen.

Letselschade ontstaan tijdens het sporten

De kans op blessures is tijdens het sporten altijd aanwezig. En als je een flinke blessure oploopt kan dit ervoor zorgen dat je te maken krijgt met medische kosten, ziekteverzuim en schade aan goederen. Het gaat hierbij dus om de aansprakelijkheid voor ontstane letselschade. Als je zelf de blessure hebt veroorzaakt dan is er geen mogelijkheid om deze schade te verhalen. Maar er zijn heel wat situaties waarin dit anders ligt. Bijvoorbeeld als er een tegenspeler, moedwillig, een zeer grove overtreding maakt waardoor de schade ontstaat. Een ander voorbeeld is als je op de racefiets onderweg bent en aangereden wordt door een andere weggebruiker. En dan zijn er nog situaties denkbaar waarbij de sportaccommodatie waar je gebruik van maakt gebreken heeft waardoor de blessure is veroorzaakt.

Sport en Recht Advies Informatie TipsSport en recht bij verenigingen en sportbonden

Verenigingen en sportbonden hebben met regelmaat juridisch advies en ondersteuning op het gebied van sportrecht nodig. Denk maar eens aan het opstellen van verenigingsstatuten en contracten. Maar ook bij de beëindiging van contracten kan de hulp van een goede jurist met verstand van zaken noodzakelijk zijn. Ook op het gebied van gedrag en goede omgang met de leden van de vereniging is de hulp van juristen vaak noodzakelijk. Een onderwerp wat tegenwoordig bij verenigingen en sportbonden ook vraagt om een goede en adequate aanpak is de omgang van trainers en begeleiders met de leden van de vereniging, zeker de minderjarige leden. Afspraken op dit terrein hebben ook een juridische component die goed moet worden ingevuld. Een ander punt waarmee verenigingen en sportbonden te maken kunnen krijgen zijn arbeidsgeschillen met personen die zij hebben ingehuurd zoals trainers en coaches.

Sport en recht bij professionele sporters

In de professionele sport gaan tegenwoordig enorme bedragen om. Voor een prof-sporter is het belangrijk dat hij of zij ervoor zorgt dat alle afspraken die gemaakt worden contractueel op een zo goed mogelijke wijze worden vastgelegd. De diensten van een hierin gespecialiseerde jurist zijn hierbij vaak onontbeerlijk. Maar ook afspraken over sponsoring, beeldrecht en andere bijkomende zaken moeten voor de sporter zo voordelig mogelijk worden afgesloten. En ook al zijn er goede contacten afgesloten. Dan toch kunnen er arbeidsgeschillen en andere onenigheid ontstaan waarbij de ondersteuning van een goede advocaat of andere jurist noodzakelijk zijn. Kortom de prof-sporter krijgt met heel wat zaken te maken rondom sport en recht.

Hippisch Recht

Een ander specialisme dat ook te maken heeft met het sportrecht is het hippisch recht. Ook dit is geen apart rechtsgebied. Hiermee wordt bedoeld alles wat op juridisch gebied te maken heeft met de aansprakelijkheid bij incidenten met paarden. Omdat dit op zich zelf al weer een gebied is dat specialistische kennis en kunde vergt zijn er advocaten en andere juristen die zich hierin hebben gespecialiseerd. Je kun er alles over lezen op de pagina…hippisch recht >

Advocaten gespecialiseerd in sport en recht

Er zijn advocaten die zich gespecialiseerd hebben in alles wat met sport, sporters, verenigingen en sportbonden te maken heeft. Onder de noemer sportrecht wordt dit specialisme op het gebied van sport en recht aan de buitenwereld kenbaar gemaakt. Op de pagina sportrecht advocaten is een overzicht te vinden.

 

Bijpassende Informatie