Rechtbank Begrippen Uitleg Betekenis En Informatie

Rechtbank begrippen uitleg

Rechtbank begrippen uitleg betekenis en informatie. Wat is de betekenis van begrippen en woorden die gebruikt kunnen worden door rechters, officieren van justitie en advocaten tijdens een rechtszitting? Waarom wordt er veel gebruik gemaakt van deze juridische terminologie?

Rechtbank begrippen uitleg betekenis en informatie

Tijdens een rechtszaak en in andere situaties in de rechtbank worden er heel wat verschillende juridische begrippen en terminologie. Deze kunnen zowel gebruikt worden door de rechter, officier van justitie als de advocaat. Op deze pagina is uitleg en informatie te vinden over de betekenis van de juridische begrippen die gebruikt kunnen worden tijdens een rechtszaak. Over de cursief geschreven begrippen is op deze pagina ook informatie te vinden. Links op de pagina verwijzen naar uitgebreide informatie over het betreffende onderwerp.

Aanhangig maken

Als een persoon, bedrijf of organisatie een zaak start bij de rechter dan spreken we van aanhangig maken. Bij een strafzaak gebeurt dit middels een dagvaarding of door een oproep van de officier van justitie. In een civiele zaak gebeurt dit via een dagvaarding van de eisende partij of via een verzoekschrift van de rechter…lees verder >

Agrarisch recht

Agrarisch recht is een juridisch specialisme dat zich richt op alle wet- en regelgeving en andere juridische zaken waarmee agrariërs te maken krijgen tijdens de uitoefening van hun bedrijf omvat. Het is dus geen op zichzelf staand rechtsgebied dat in eenduidige wetgeving is vastgelegd…lees verder >

Belastingrecht

Zoals de meest van ons wel weten is het Nederlandse belastingstel op zijn zachts uitgedrukt nogal ingewikkeld. Voor zowel particulieren als bedrijven, instellingen, verenigingen en andere organisaties kan het op de juiste manier omgaan met de belastingen een hele uitdaging zijn. Op de Nederlandse belastingen zijn nogal wat wetten en richtlijnen van toepassing…lees verder >

Hippisch recht

In Nederland worden veel paarden gehouden en gefokt. Sterker nog de Nederlandse paardenfokkerij en de paardensector zijn goed voor een jaarlijkse omzet die in de miljarden Euro’s loopt. De handel in paarden voltrekt zich over de gehele wereld. Aan deze handel in paarden zitten heel wat juridische aspecten die een specialistische juridische kennis vergen. Maar niet alleen bij de handel in paarden kan het noodzakelijk zijn om een hippisch recht advocaat te betrekken. Er zijn vele honderden maneges en pensionstallen die te maken hebben met het goed opstellen van voorwaarden en reglementen. Daarnaast is een advocaat soms noodzakelijk als er een geschil is met de klant…lees verder >

Letselschade

Een persoon door een ongeval of door een andere gebeurtenis of door een situatie lichamelijke of geestelijke schade oplopen. Deze schade kan veroorzaakt zijn door een verwijtbare handeling en gedrag of juist door het nalaten van beschermende maatregelen. Is dit het geval dan kan er sprake zijn van verwijtbare letselschade en kan de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Om een zaak tot een goed einde te brengen is het raadzaam om hiervoor een letselschadespecialist in te schakelen.

Gespecialiseerde de advocaten

Het kan zeer nuttig en handig zijn om bij een juridische kwestie een in een rechtsgebied gespecialiseerde advocaat in te schakelen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 × vijf =