Privacy verklaring
1. In deze mededeling staan de belangrijkste punten van de volledige online privacyverklaring van Legalista (de “Privacyverklaring”). De Privacyverklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Legalista (de “Algemene Voorwaarden”). Definities die worden gebruikt in deze Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als die in de Algemene Voorwaarden.

2. Legalista vindt de privacy van Klanten, Opdrachtgevers en bezoekers van de Website (hierna gezamenlijk de “Gebruikers”) erg belangrijk. Jouw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd. Legalista houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

3. De Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 september 2016. Een bezoek aan de Website na deze datum beschouwt Legalista als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring.

Persoonlijke informatie
4. Als je gebruik maakt van de diensten van Legalista wordt aan je gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.

5. De persoonsgegevens van Klanten die Legalista vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

6. De persoonsgegevens en persoonlijke informatie van Opdrachtgevers die De Legalista vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, specialisatie, sociaal netwerk, reviews, vermelding in media, opleiding en gepubliceerde artikelen.

7. Via de Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

8. Legalista gaat vertrouwelijk om met alle informatie die we ontvangen en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, indien:
• de betreffende Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
• een wettelijk voorschrift dat vereist;
• dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Legalista en de Gebruiker;
• dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
• dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole.

Verwerking van persoonsgegevens
9. De persoonsgegevens van Klanten die Legalista verwerkt, gebruikt De Legalista om:
• Je per e-mail of per telefoon op de hoogte te stellen van uw juridische vraag of zaak;
• Jouw zaak initieel anoniem voor te leggen aan door Legalista geselecteerde advocaten;
• Jouw gegevens door te geven aan de door u geselecteerde Opdrachtgever;
• Je na afloop van uw ontmoeting met een Opdrachtgever een elektronische vragenlijst sturen ter evaluatie van uw ontmoeting met de door u geselecteerde Opdrachtgever, die informatie gebruikt Legalista om zijn dienstverlening aan jou en andere klanten van Legalista te verbeteren; en
• je van tijd tot tijd op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van aan Legalista gelieerde bedrijven door middel van de nieuwsbrief van Legalista

10. De persoonsgegevens van Opdrachtgevers die Legalista verwerkt, gebruikt Legalista om:
• een zo rijk mogelijk profiel van Opdrachtgevers op te bouwen;
• Je te informeren over diensten aangeboden door Legalista en aan ons gelieerde partijen; en
• Je uitnodigingen te sturen voor relevante enquêtes gerelateerd aan diensten van Legalista.

11. Wil je geen mail meer van ons krijgen? Stuur een mail naar info@legalisata.nl of de instructies te volgen in de e-mail die je ontvangt.

12. Om de gebruiksvriendelijkheid van de Website te verbeteren, houdt Legalista algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de service aan Klanten en de Opdrachtgevers te optimaliseren. Wilt je niet dat jouw gegevens hiervoor gebruikt worden, dan kun je een mail sturen aan info@nllegalista-tera.savviihq.com.

13. Legalista maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Legalistabij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/), alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Legalistate kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Legalista heeft hier geen invloed op. Legalista heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

14. Legalista verkoopt, verhuurt, of leaset zijn klantlijsten niet aan derden. Soms geeft Legalista informatie aan andere bedrijven die namens Legalista werken om bij te dragen aan het leveren van de diensten van Legalista.

Cookies
15. Legalista verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de Website, zoals de datum en tijd waarop je de website hebt bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door jouw gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. In de cookies van De Legalista wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van je Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

16. Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien je gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

Systeembeveiliging
17. Legalista zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Voorbeelden van de maatregelen zijn:
• in de elektronische omgeving is toegang tot systemen beveiligd door firewall en wachtwoord;
• dossiers zijn alleen maar in digitale vorm aanwezig zodoende de inbreuk op gegevens te minimaliseren; en
• alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de dossiers.

18. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot de persoonsgegevens van Klanten en Opdrachtgevers. Alleen bevoegde medewerkers en personen die daadwerkelijk belast zijn met het verwerken, bewaren, toezicht houden, archiveren en verwijderen van de persoonsgegevens, hebben toegang tot deze informatie.

Jouw rechten als verstrekker van persoonsgegevens
19. De Wet bescherming persoonsgegevens kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, waaronder begrepen het recht:
• op inzage van persoonsgegevens;
• tot wijziging, verbetering, verwijdering en/of afschermen van de persoonsgegevens. De verstrekker van persoonsgegevens kan deze rechten uitoefenen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake dienen; en
• op verzet. In bepaalde gevallen kan de betrokkene zich verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen.
20. Indien je gebruik wilt maken van een recht als omschreven in artikel 20 van de Privacyverklaring stuur dan een mail aan info@legalisat.nl.

Bewaartermijnen
21. Legalista draagt er zorg voor dat binnen één jaar na het afronden van de zaak alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende Klant of Opdrachtgever worden vernietigd. Uitzondering hierop vormen de gegevens van de Klant of Opdrachtgever zoals naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens en algemene dossiergegevens.

Legalista en andere websites
22. Op de Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Legalista kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Vragen
23. Heb je vragen of opmerkingen de Privacyverklaring en het privacybeleid van Legalista, dan kunt je die richten aan: info@nllegalista-tera.savviihq.com.

Aanpassen privacy statement
24. Legalista behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor ons meest actuele privacybeleid