Wat Houdt Het Nederlandse Erfrecht In?

Informatie over het Nederlandse erfrecht. Uitleg en informatie

Wat houdt het Nederlandse erfrecht in? Uitleg en informatie over het Nederlandse erfrecht. Wat houdt het Nederlandse erfrecht precies in en hoe is het wettelijk geregeld? Waarmee  moet je rekening houden als je een erfenis ontvangt. Wie kunnen er volgens het erfrecht aanspraak maken op een nalatenschap en in welke volgorde?

Wat houdt het Nederlandse erfrecht in?

In het Nederlandse erfrecht is wettelijk geregeld wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als deze persoon komt te overlijden. Dit erfrecht is in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. In de wet wordt er trouwens gesproken over erfopvolging in plaats van erfrecht. De overledene wordt aangeduid met het begrip erflater. De nabestaanden die aanspraak maken op de nalatenschap worden erfgenamen (of erven) genoemd.

Er zijn in hoofdlijnen twee manieren waarop de erfopvolging wettelijk geregeld is: door versterf (dat betekent dat er geen sprake is van een testament) of door middel van een testament.

Welke personen kunnen er erfgenaam zijn volgens het Nederlandse erfrecht?

Als er geen sprake is van een testament dan kunnen erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap gebaseerd op een in het erfrecht vastgelegde volgorde die gebaseerd is op de verwandschapsgraad. Goed om je te realiseren is dat de nalatenschap niet alleen goederen, maar en  vermogen zoals gelden en bezittingen, maar ook schulden kunnen inhouden. Het is dus altijd van belang dat je nagaat in hoeverre er sprake is van schulden. Je kunt, als je dat wilt, een nalatenschap weigeren door middel van een verklaring bij de rechtbank.

Tenzij er sprake is van een testament is er een volgorde op basis van de verwandschapsgraad waarin erfgenamen wettelijk aanspraak kunnen maken op de nalatenschap. In totaal kunnen familieleden tot in de zesde graad aanspraak maken op een nalatenschap als er in de eerste tot en met de vijfde graad geen erfgenamen te vinden zijn. Hieronder staan de belangrijkste groepen die normaal gesproken de meeste kans zullen maken op een erfenis.

  • Groep 1. De partner via een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de kinderen. Als er geen partner is of als de kinderen overleden zijn dan treedt het systeem van plaatsvervulling in werking en kunnen eventuele kleinkinderen aanspraak maken op de erfenis.
  • Groep 2. Ouders, broers en zussen van de overledene. Ook een halfbroer en halfzus hebben recht op een deel van de nalatenschap. Zij het dat zij maar de helft kunnen krijgen van het deel dat een volle broer of zus zou erven.

Zelf de nalatenschap regelen via een testament

Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd wat er met de nalatenschap of erfenis moet gebeuren nadat je bent overleden. In veel gevallen wordt een testament formeel vastgelegd in een akte door een notaris. Als dit het geval is dan wordt er gesproken van een zogenaamde uiterste wil of uiterste wilsbeschikking. Hierin kan vastgelegd worden wie er wat erft en op welke wijze. Goed om te weten is dat kinderen nooit helemaal onterfd kunnen worden in een testament. Een kind houdt volgens het erfrecht als aanspraak op de zogenaamde legitieme portie. In het Nederlandse erfrecht wordt trouwens meestal gesproken over de uiterste wil of wilsbeschikking.

Goede notaris vinden voor het regelen van een erfenis

Op Legalista.nl is informatie te vinden over goede notariskantoren over in het land. Sterker nog je kunt zelf een waardering geven van de notaris waarmee jij te maken hebt gehad. Hier kun je de best beoordeelde notaris op Legalista.nl bij jouw in de omgeving vinden.

Bijpassende Informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

9 − vijf =