Wat kun je vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kun je zaken regelen die gedaan moeten worden als je hiertoe geestelijk of lichamelijk niet meer in staat bent of na het overlijden. Wat je eigenlijk doet is iemand de volmacht geven om de zaken te regelen zoals jij dit wenst. Je kunt een levenstestament bij een notaris laten opmaken maar dat is geen verplichting.

Voorbeelden van zaken die je in een levenstestament kunt regelen

Hieronder vind je voorbeelden van zaken die je kan toevertrouwen aan een gevolmachtigde via het levenstestament.

  • Belasting. Alles wat met de aangiftes en betalingen van belastingen te maken heeft.
  • Financiën. Het regelen en afwikkelingen van de dagelijkse financiële zaken.
  • Eigen woning. Het regelen van de verkoop van de woning als je dit zelf niet meer kunt.
  • Inboedel en eigendommen. Aanwijzingen over wat er moet gebeuren met uw persoonlijke eigendommen en de inboedel.
  • Schenkingen en lidmaatschappen. Uitleg of wat er moet gebeuren met schenkingen, lidmaatschappen en abonnementen als u hierover zelf niet meer kunt beslissen.
  • Medische handelingen. Het vastleggen van de toestemming voor het al dan niet verrichten van medische handelingen als u dit zelf niet (meer) kunt.
  • Praktische verzorging. Het vastleggen van de wensen voor persoonlijke verzorging als je in de situatie komt hierover zelf niet meer te kunnen beslissen.
  • Huisdieren. Het vastleggen wat er moet gebeuren ten aanzien van de verzorging van je huisdieren als je hiertoe zelf niet meer in staat bent of komt te overlijden.
  • Uitvaart. Het vastleggen ten aanzien van de wensen die u heeft ten aanzien van uw uitvaart.
  • Orgaandonatie. De wensen ten aanzien van het al dan niet doneren van organen na overlijden.

De praktische zaken in een levenstestament
Om het werk voor de persoon die de volmacht heeft gekregen gemakkelijker te maken, bevat een levenstestament meestal ook praktische zaken. Hierbij kun je denken aan overzichten van bankrekeningen, verzekeringen, inlogcodes en lijsten met abonnementen en andere zaken die nodig zijn om zaken te kunnen regelen. Wat een relatief nieuw onderdeel is van het levenstestament is een overzicht van de toegangscodes voor Social Media, email en andere zaken die via het internet geregeld worden zodat een gevolmachtigde ook hier actie kan ondernemen als dit is aangegeven in een levenstestament.

Het levenstestament regelen via de notaris biedt meer zekerheid
Het is niet verplicht om je levenstestament via de notaris te regelen. Maar het heeft wel een aantal voordelen. Allereerst de vertrouwelijkheid. Er staat nogal wat gevoelige informatie in een levenstestament waarvan het niet gewenst is dat het in vreemde handen valt. Een notaris zorgt ervoor het testament op een veilige plaats bewaard wordt. Daarnaast zorgt de notaris ervoor dat het formeel wordt vastgelegd in een notariële akte die officieel geregistreerd wordt in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

3 × vijf =