Notaris Begrippen Uitleg Notariële Zaken en Informatie. Als je te maken hebt met zaken die via de notaris geregeld moeten worden krijg je onvermijdelijk te maken met juridische begrippen die de notaris gebruikt. Om een idee te geven van de betekenis ervan is deze pagina notaris begrippen uitleg notariële zaken en informatie gemaakt.

Notaris Begrippen Uitleg Notariële Zaken en Informatie

De pagina notaris begrippen uitleg is alfabetisch ingedeeld en je vindt er allerhande informatie over zaken waarbij de notaris te pas komt. Er is gekozen voor een alfabetische indeling. Links op de pagina verwijzen naar uitgebreide informatie over de genoemde notaris begrippen. Op Legalista kun je natuurlijk ook betrouwbare en goede notarissen vinden.

Overzicht Notaris Begrippen

Beëdigd Notaris

Een beëdigd notaris heeft de studie volledig afgerond, heeft de beroepseed afgelegd en is verplicht ingeschreven bij de KNB. Controle van het lidmaatschap is dus de eenvoudigste manier om zeker te weten of een notaris beëdigd is en dus bevoegd is om als notaris te op te treden. Het begrip notaris is beschermd. Je mag je geen notaris noemen als je niet beëdigd bent.

Bevoegd Notaris

Je kunt bevoegd notaris worden als je de universitaire opleiding notarieel recht succesvol hebt afgerond. Na afronding van deze opleiding moet je de driejarige post-docorale studie volgen en kan je aan de slag als kandidaat-notaris. Na een periode van minimaal zes jaar werkervaring in een notariaat,  kan een kandidaat-notaris die een alle voorwaarden voldoet zich laten beëdigen tot notaris. Dit is trouwens niet strikt noodzakelijk. Er kan voor gekozen worden om kandidaad-notaris te blijven…bevoegd notaris herkennen >

Erfenis

De erfenis, ook bekend als nalatenschap,  bevat  alle goederen, vermogen en schulden die een persoon achterlaat na  het overlijden. Wettelijk is in het zogenaamde Erfrecht geregeld wat er met de nalatenschap gebeurt nadat een persoon komt te overlijden…nalatenschap of erfenis >

Erfenis Aanvaarden of Weigeren

Het goed om stil te staan bij de consequenties van het krijgen van een erfenis. Wat als je een erfenis krijgt? Erfenis aanvaarden of niet? Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, niet alleen goederen en vermogen kan bevatten, maar ook schulden. Als je als erfgenaam bent aangewezen moet je in een vrij kort tijdsbestek beslissen of de erfenis aanvaardt of niet. Je hebt als erfgenaam drie mogelijkheden om met een erfenis om te gaan.

In het Nederlandse erfrecht is wettelijk geregeld wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als deze persoon komt te overlijden. Dit erfrecht is in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. In de wet wordt er trouwens in plaats van erfrecht gesproken over erfopvolgingandse-erfrecht.

Huwelijkse Voorwaarden

Als je trouwt op basis van huwelijkse voorwaarden dan gaan beide huwelijkspartners ervan uit dat ze zelf geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor en zeggenschap willen hebben over hun eigendommen en inkomen. Als het onverhoopt tot een echtscheiding, overlijden of scheiding van tafel en bed komt zijn er vooraf afspraken gemaakt over de verdeling ervan die vastgelegd zijn in een akte die door een notaris is opgemaakt…huwelijkse voorwaarden >

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB, is een zogenaamde publieksrechtelijke organisatie die de belangen behartigt van notarissen en kandidaat-notarissen. Daarnaast ondersteunt de KNB de leden met informatie en training en houdt toezicht op hun functioneren. Alle (kandidaat)notarissen zijn verplicht lid van de…Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie >

Legitieme Portie

Op een gedeelte van de financiële nalatenschap, na overlijden van de ouders, behoudt een kind altijd recht. Dit gedeelte wordt de legitieme portie genoemd. Dit recht blijft bestaan, zelfs als ouders een kind onterfd hebben…legitieme portie >

Levenstestament

Met een levenstestament regel je zogenaamde volmachten om zaken te regelen als je hiertoe zelf geestelijk of lichamelijk niet meer in staat bent en zaken die je geregeld wilt hebben als je komt te overlijden….levenstestament >

Nalatenschap

Zie erfenis

Notaris Kosten

Dit zijn de bedragen die een notaris in rekening brengt voor het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden…notaris kosten >

Overdracht Huis

De overdracht van een huis is de laatste formele stap die gezet moet worden bij de aankoop of de verkoop van een woning. De notaris zorgt voor de definitieve overdracht van eigenaar die officieel bekrachtigd en vastgelegd wordt…overdracht huis >

Partijnotaris

Steeds vaker is er sprake van een zogenaamde partijnotaris. Dit is een notaris die niet de normale onafhankelijke en onpartijdige rol heeft maar de belangen van één partij dient. Deze notaris staat dus maar één van de betrokken partijen bij in een traject. In zo’n situatie is de notaris niet meer onafhankelijk en ligt de nadruk op het dienen van de belangen van één partij…wat is een partijnotaris >

Testament

Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd wat er met de nalatenschap of erfenis moet gebeuren nadat je bent overleden. In veel gevallen wordt een testament formeel vastgelegd in een akte door een notaris. Als dit het geval is dan wordt er gesproken van een zogenaamde uiterste wil of uiterste wilsbeschikking…wat is een testament >


Bijpassende Informatie