Nieuwe Wetten En Regels 2021 Wetgeving En Regelgeving

Nieuwe wetten en regels 2021

Nieuwe wetten en regels 2021 wetgeving en regelgeving. Welke nieuwe wetten en regels zullen gaan gelden in 2021? Waarop hebben deze wet- en regelgeving betrekking? Wat is de ingangsdatum van de nieuwe wetten en regels?

Nieuwe wetten en regels 2021

Uiteraard zullen er ook in 2021 weer een aantal nieuwe wetten en regels van kracht worden. Een deel van de wetgeving gaat in op 1 januari 2021. Maar ook kun je in de loop van het jaar 2021 nieuwe wetgeving en regelgeving verwachten. Bijzonder is dat er bovendien speciale wetten en regelingen van kracht zullen zijn die rechtstreeks het gevolg zijn van steun- en andere maatregelen die betrekking hebben op ondersteuning van vooral bedrijven wegens de bijzondere situatie in verband met de coronacrisis. De indeling is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving.

Nieuwe belastingregels en -wetten

Welke nieuwe wetten en regels zullen gaan gelden met betrekking tot de belastingen in 2021? Op welke soort belasting hebben deze wet- en regelgeving betrekking? Wat houden deze nieuwe belastingwetten en belastingregels die in 2021 ingaan precies in? Wat is de ingangsdatum van de nieuwe wetten en regels? Lees alles over de nieuwe belastingregels 2021.

Nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021

Welke nieuwe wetten en regels rond huis en hypotheek worden er in 2021 van kracht? Wat houden deze nieuwe wetgeving en regels in? Wanneer zijn de regels en wetgeving rond huis en hypotheek van kracht? Lees meer over de nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021.

Nieuwe belastingregels 2021 auto en motor

Ook in 2021 is er weer sprake van nieuwe nieuwe belastingregels 2021 eigenaren en gebruikers van de auto en motor. Bovendien zullen sommige regelingen aangepast en versoberd worden. Op deze pagina is een overzicht te vinden van deze aanpassingen van de belastingen en over de inhoud van de belastingregels.


Overzicht van nieuwe wet- en regelgeving in 2021

De indeling van deze pagina is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving.

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (HFW)

 • Datum ingang: 1 januari 2021
 • KetenID: WGK005179
 • Ondertekenaar: Minister voor Rechtsbescherming
 • Soort: wet

Deze wet wordt van kracht op 1 januari 2021 en is bedoeld ter voorkoming van onnodige faillissementen. Het is de bedoeling dat deze wet het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. Zeker gedurende de coronapandemie is dit een belangrijk en actueel onderwerp. Deze wet is een onderdeel van het zogenaamde Programma Herijking Faillissementsrecht.


Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Om de gemakkelijker te maken om dat rechtbanken en gerechtshoven elkaar makkelijker kunnen helpen bij een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit is deze wet gemaakt die op 1 januari 2021 van kracht wordt. Door deze nieuwe wet zouden rechtszoekenden sneller geholpen moeten worden en is de kans op langer wachttijden korter.

 • Datum ingang: 1 januari 2021
 • KetenID: WGK010387
 • Ondertekenaar: Minister van Rechtsbescherming
 • Soort: wet

Herziening beslag- en executierecht (2e deel)

Op 1 oktober 2020 wordt het eerste deel van deze wet die in drie stappen ingevoerd wordt, van kracht. De regels voor het executie- en beslagrecht zijn herzien herzien om te voorkomen dat mensen geen kant meer op kunnen als een schuldeiser maatregelen neemt als rekeningen niet meer betaald worden. Per 1 oktober 2020 al is geregeld dat in beginsel geen beslag meer wordt gelegd op bijvoorbeeld de inboedel van mensen met schulden als de kosten van verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Met ingang van 1 januari 2021 is het 1 januari 2021 is het onmogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Dit is om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum komen en geen geld over hebben om van te leven. Deze wet heeft als KetenID WGK009325. De wet is ondertekend door de Minister van Rechtsbescherming.

 • Datum ingang: 30 oktober 2020 / 1 januari 2021
 • KetenID: WGK009325
 • Ondertekenaar: Minister voor Rechtsbescherming
 • Soort: wet

Bijpassende informatie en advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

achttien + zeven =