Nieuwe Wetten En Regels 2020 Wetgeving En Regelgeving

Nieuwe wetten en regels 2020

Nieuwe wetten en regels 2020 wetgeving en regelgeving. Welke nieuwe weten en regels zullen gaan gelden in 2020? Waarop hebben deze wet- en regelgeving betrekking? Wat is de ingangsdatum van de nieuwe wetten en regels?

Nieuwe wetten en regels 2020

Uiteraard zullen er ook in 2020 weer een aantal nieuwe wetten en regels van kracht worden. Een deel van de wetgeving gaat in op 1 januari 2020. Maar ook kun je in de loop van het jaar 2021 nieuwe wetgeving en regelgeving verwachten. Bijzonder is dat er bovendien vrijwel wetten van kracht zullen worden die rechtstreeks het gevolg zijn van steun- en andere maatregelen die betrekking hebben op ondersteuning wegens de bijzondere situatie in verband met de coronacrisis. Deze bijzondere wetten en regels zijn vanaf de eerste coronagolf in die in volle omvang in maart zichtbaar werd gemaakt en van kracht geworden. De indeling is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving,


Overzicht van nieuwe wet- en regelgeving in 2020

De indeling van deze pagina is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving,

Betalingsuitstel faillissementen door corona

Deze regeling is op 17 december 2020 van kracht geworden en maakt onderdeel uit van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV. Het is de bedoeld om de kans op een faillissement van een onderneming die door de gevolgen van de coronacrisis is ontstaan te verkleinen. Als het faillissement van een onderneming wordt aangevraagd of zijn continuïteit in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, kan de ondernemer dit tegenhouden en de rechter verzoeken om betalingsuitstel. Ondernemers kunnen dan een betalingsuitstel   tegen de betreffende schuldeiser krijgen, met als doel hun tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen en een faillissement af te wenden. Hiervoor zouden ondernemers bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze wet heeft als KetenID WGK011746. De wet is ondertekend door de Minister van Rechtsbescherming.

 • Datum ingang: 17 december 2020
 • KetenID: WGK011746
 • Ondertekenaar: Staatssecretaris SZW, Minister voor Rechtsbescherming
 • Soort: wet

Verbod op verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen

In verband met de coronacrisis en om de verdere overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen is voor de jaarwisseling van 2020/2021 een eenmalig verbod op de verkoop en het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen afgeroepen. Het tijdelijke vuurwerkverbod is geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19.

 • Datum ingang: 15 december 2020
 • Soort: onderdeel Tijdelijke wet COVID-19

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

De bedoeling van deze nieuwe wet die ingaat op  is dat mensen met problematische schulden betere hulp krijgen doordat gemeenten na de instelling van een beschermingsbewind de rechter mogen adviseren over oplossingen. Dat kan in de vorm van voortzetting van het schuldenbewind zijn, maar ook in een lichtere vorm van gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze wet heeft als KetenID WGK009023. De wet is ondertekend door de Minister van Rechtsbescherming.

 • Datum ingang: 30 oktober 2020
 • KetenID: WGK009023
 • Ondertekenaar: Minister voor Rechtsbescherming
 • Soort: wet

Herziening beslag- en executierecht

Op 1 oktober 2020 wordt het eerste deel van deze wet die in drie stappen ingevoerd wordt, van kracht. De regels voor het executie- en beslagrecht zijn herzien herzien om te voorkomen dat mensen geen kant meer op kunnen als een schuldeiser maatregelen neemt als rekeningen niet meer betaald worden. Per 1 oktober 2020 al is geregeld dat in beginsel geen beslag meer wordt gelegd op bijvoorbeeld de inboedel van mensen met schulden als de kosten van verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Met ingang van 1 januari 2021 is het 1 januari 2021 is het onmogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Dit is om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum komen en geen geld over hebben om van te leven. Deze wet heeft als KetenID WGK009325. De wet is ondertekend door de Minister van Rechtsbescherming.

 • Datum ingang: 30 oktober 2020 / 1 januari 2021
 • KetenID: WGK009325
 • Ondertekenaar: Minister voor Rechtsbescherming
 • Soort: wet

Bijpassende informatie en advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zestien − twee =