Nieuwe Regels En Wetgeving Huis En Hypotheek 2021

Nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021

Nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021. Welke nieuwe wetten en regels rond huis en hypotheek worden er in 2021 van kracht? Wat houden deze nieuwe wetgeving en regels in? Wanneer zijn de regels en wetgeving rond huis en hypotheek van kracht?

Nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021

Uiteraard zullen er ook in 2021 weer een aantal nieuwe wetten en regels van kracht worden rondom huis en hypotheek. Een deel van de wetgeving gaat in op 1 januari 2021. Maar ook kun je in de loop van het jaar 2021 nieuwe wetgeving en regelgeving verwachten. Op deze pagina kun je een overzicht vinden van nieuwe wetten en regels rondom huis kopen, huren en de hypotheek die in 2021 van kracht zullen zijn. De indeling is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving.

Nieuwe belastingregels en -wetten

Welke nieuwe wetten en regels zullen gaan gelden met betrekking tot de belastingen in 2021? Op welke soort belasting hebben deze wet- en regelgeving betrekking? Wat houden deze nieuwe belastingwetten en belastingregels die in 2021 ingaan precies in? Wat is de ingangsdatum van de nieuwe wetten en regels? Lees alles over de nieuwe belastingregels 2021.

Overzicht nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021

De indeling van deze pagina is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving.

Hypotheekgarantie verstrekt tot € 325.000

Met ingang van 1 januari 2021 voortaan een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie krijgen tot een maximaal hypotheekbedrag van € 325.000 euro. Dat is een verhoging van € 15.000 ten opzichte van het a. Door die garantie vraagt de hypotheekverstrekker een lagere rente als je recht hebt op een hypotheekgarantie. De NHG zorgt ervoor dat als je betalingsproblemen krijgt en je jouw huis gedwongen verkocht moet worden, de bank betaald wordt als je nog een restschuld overhoudt.

Hypotheekrenteaftrek gaat omlaag

Sinds een aantal jaren gaat de maximale hypotheekrenteaftrek omlaag. In 2021 gaat de maximale aftrek va van 46 naar 43 procent. Mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf, boven de € 68.507 kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

Hogere hypotheek toegestaan voor afgestudeerden

Een studieschuld telt mee bij de bepaling van de maximale hoogte van de af te sluiten hypotheek. De rente op studieschuld is gedaald waardoor het mogelijk wordt om een hoger bedrag te lenen voor het kopen van een woning.

Hogere hypotheek toegestaan voor tweeverdieners

Om tweeverdieners meer kans en mogelijkheden te bieden een woning te kopen is het in 2021 mogelijk een hogere hypotheek af te sluiten. Telde het tweede inkomen in vorig jaar nog mee voor tachtig procent, in 2021 mag het meegeteld worden tot negentig procent.

Tijdelijke huurverlaging aanvragen

Betaal je relatief een hoge huur en heb je een laag inkomen dat is het mogelijk om eenmalige een huurverlaging aan te vragen. Dit is bedoeld om mensen die bijvoorbeeld door de coronacrisis een inkomensdaling hebben gekregen tegemoet te komen. Huurders in een sociale huurwoning die relatief veel huur betalen ten opzichte van hun inkomen, kunnen voortaan eenmalig om een huurverlaging vragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen wier inkomen gedaald is. De regeling is bedoeld voor mensen die een inkomen hebben dat lager is dan € 1.935 en een huur moeten betalen van meer dan € 1619 per maand.


Bijpassende informatie en advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

5 × 5 =