Nieuwe Belastingregels 2021 Belastingwetten

Nieuwe belastingregels 2021 belastingwetten

Nieuwe belastingregels 2021 belastingwetten overzicht met informatie en uitleg.  Welke nieuwe wetten en regels zullen gaan gelden met betrekking tot de belastingen in 2021? Op welke soort belasting hebben deze wet- en regelgeving betrekking? Wat houden deze nieuwe belastingwetten en belastingregels die in 2021 ingaan precies in? Wat is de ingangsdatum van de nieuwe wetten en regels?

Nieuwe belastingregels 2021 belastingwetten

Ingegeven door onderzoeken naar de misstanden die naar boven zijn gekomen in de toeslagenaffaire zullen er naar verwachting buiten de aangekondigde wijzigingen van de regels en wetgeving met betrekking tot belastingen en toeslagen in de loop van het jaar nog meer aanpassingen doorgevoerd worden. Op deze pagina is getracht een overzicht te maken van de nieuwe belastingregels en belastingwetgeving waarvan bekend is dat deze in 2021 van kracht worden. Een deel van de wetgeving gaat in op 1 januari 2021. Maar ook kun je in de loop van het jaar 2021 nieuwe wetgeving en regelgeving verwachten. Bijzonder is dat er bovendien speciale wetten en regelingen van kracht zullen zijn die rechtstreeks het gevolg zijn van steun- en andere maatregelen die betrekking hebben op ondersteuning van vooral bedrijven wegens de bijzondere situatie in verband met de coronacrisis. De indeling is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving,

Nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021

Welke nieuwe wetten en regels rond huis en hypotheek worden er in 2021 van kracht? Wat houden deze nieuwe wetgeving en regels in? Wanneer zijn de regels en wetgeving rond huis en hypotheek van kracht? Lees meer over de nieuwe regels en wetgeving huis en hypotheek 2021.

Nieuwe belastingregels 2021 auto en motor

Ook in 2021 is er weer sprake van nieuwe nieuwe belastingregels 2021 eigenaren en gebruikers van de auto en motor. Bovendien zullen sommige regelingen aangepast en versoberd worden. Op deze pagina is een overzicht te vinden van deze aanpassingen van de belastingen en over de inhoud van de belastingregels.


Overzicht van nieuwe belastingregels en belastingwetten in 2021

De indeling van deze pagina is gemaakt op datum van ingang van de nieuwe wet- en regelgeving, Op het overzicht van het belastingplan 2021 kun je in één overzicht alle wijzigingen die nu bekend zijn zien voor particulieren en bedrijven in 2021.

Verlaging inkomstenbelasting

  • Datum ingang: 1 januari 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit deze verlaging geldt voor inkomens tot € 68.507. De verlaging van de inkomstenbelasting is van toepassing op zowel werkenden als mensen met een uitkering.

Verlaging vermogensbelasting (Heffingsvrij vermogen omhoog)

  • Datum ingang: 1 januari 2021

Het zogenaamde heffingsvrij vermogen in Box 3 wordt verhoogd van € 30.846 euro naar € 50.000. Heb je een vermogen van tussen de € 50.000 tot € 220.000 dan is er ook sprake van een verlaging van de vermogensbelasting. Echter dan is het heffingsvrij vermogen minder dan als er sprake is van een bedrag tot € 50.000.

Verhoging ouderenkorting

  • Datum ingang: 1 januari 2021

Voor ouderen geldt een speciale korting op de inkomstenbelasting. Die korting gaat in 2021 omhoog. Wel is het zo dat alleen ouderen die meer dan een AOW-uitkering verdienen tot een maximum van € 49.000 euro hiervan voordeel hebben. De korting kan maximaal € 1.703 bedragen.

Verlaging zelfstandigenaftrek

  • Datum ingang: 1 januari 2021

Met ingang van 2021 krijgen Zzp’ers minder zelfstandigenaftrek. De achterliggende motivatie van de regering is om de fiscale verschillen tussen werkenden en zelfstandigen te verkleinen. In 2021 daalt de aftrek met € 360 tot € 6670. Geleidelijk aan gaat de aftrek elk jaar wat verder omlaag om uiteindelijk in 2026 uit te komen op € 3240. Wel worden zelfstandigen in 2021 gecompenseerd voor deze verlaging door hogere heffingskortingen en een lager basistarief van de inkomstenbelasting.


Bijpassende informatie en advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

11 − 4 =