Letselschade Voorbeelden Welke Soorten Letselschade Zijn Er

Letselschade Voorbeelden Welke soorten letselschade zijn er?

Letselschade Voorbeelden Welke soorten letselschade zijn er? Op deze pagina is een overzicht te vinden van voorbeelden van letselschade en die je mogelijk kunt claimen. Het juridische begrip letselschade is een samenvoeging van het woord letsel, hier in de betekenis van lichamelijke en/of psychische verwonding en schade. Op deze pagina worden letselschade voorbeelden gegeven en uitleg over welke soorten letselschade er zijn.

Letselschade voorbeelden Welke soorten letselschade zijn er?

Met het juridische begrip letselschade wordt bedoeld de lichamelijke of geestelijke schade die je hebt opgelopen door het verwijtbare handelen van een andere persoon. Deze schade heeft niet alleen betrekking op de directe medische kosten die veroorzaakt is door het letsel, maar ook op de schade die bijvoorbeeld is ontstaan doordat je inkomstenderving hebt doordat je tijdelijk of langdurig niet meer kunt werken. Dit wordt ook wel het inkomensnadeel genoemd. Ook het zogenaamde smartengeld kan geclaimd worden. Hieronder wordt de immateriële of emotionele dat wil dus zeggen de onzichtbare schade die je hebt opgelopen door een verwijtbaar voorval.

Wanneer kun je letselschade claimen?

Als je letsel oploopt is de schade die hierdoor is zeker niet altijd te claimen. In hoofdlijnen is er pas sprake van letselschade als deze is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag andere persoon of een organisatie. Dit verwijtbare gedrag kan ook slaan op de huisdieren van deze persoon of de situatie waarvoor een persoon of organisatie verantwoordelijk is. Aangezien de letselschade wel altijd op een juridisch kloppende manier moet worden aangetoond is het aan te bevelen om gebruikt te maken van een letselschadespecialist. Dit is een advocaat of andere jurist die gespecialiseerd is in zaken op het gebied van letselschade. Een goede letselschadespecialist maakt altijd eerst een goede inschatting van de kans van slagen op het verhalen van een letselschadevergoeding. Dit gebeurt meestal gratis. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt een advies gegeven of het opstarten van een letselschadetraject zinvol is of niet. Bij de vaststelling wordt vaak gebruik gemaakt van de letselschade richtlijnen die zijn opgesteld door De Letselschade Raad.

Letselschade voorbeelden

Hieronder is een aantal letselschade voorbeelden opgenomen. Op basis van deze voorbeelden krijg je een idee van de soorten letselschade die er zijn. Het is wel goed om je te realiseren dat elk geval op zichzelf staat en dus ook per geval uitgezocht moet worden of een letselschadeclaim kans van slagen heeft of niet.

Arbeidsongeval of Bedrijfsongeval

De situatie waarin je jouw werk verricht moet voldoen aan wettelijk voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Loop je tijdens het uitvoeren van je werk toch letsel op dan kan het zijn dat er door de werkgever niet is voldaan aan deze veiligheidsvoorschriften. Is dit het geval dan is er een grote kans op een schadevergoeding voor de geleden lichamelijke, materiële en immateriële schade. In dit soort situaties is het vaak wel te adviseren om een letselschadespecialist in de arm te nemen die gespecialiseerd is in arbeids- en bedrijfsongevallen omdat de tegenpartij vaak ook over de diensten van juristen beschikt.

Beroepsziekte

Tijdens het uitoefenen van je beroep kan er sprake zijn van een situatie waarin je bent blootgesteld aan ongezonde arbeidsomstandigheden die je ziek maken of lichamelijk ongemak veroorzaken. Denk maar eens aan de kankerverwekkende verf waarmee medewerkers van defensie jarenlang hebben gewerkt of het ontstaan van stoflongen in slechte werkomstandigheden. Als er sprake is dat de werkgever de werknemers verwijtbaar in deze ongezonde werkomstandigheden heeft laten werken dan heeft een schadeclaim zeker kans van slagen. Echter vaak geldt in dit soort situaties dat er een lange, jarenlang durende, juridische procedure aan vooraf is gegaan waarbij een goede letselschadespecialist onontbeerlijk is.

Doorrijden na een ongeluk

Zeker als er lichamelijk letsel is ontstaan, maar zelfs als er alleen maar materiële schade is ontstaan kunnen de gevolgen groot zijn als er doorgereden wordt bij een ongeluk. De juridische weg om je recht op schadevergoeding na doorrijden bij een ongeluk te verhalen, is vaak een zeer lang, lastig en soms een onmogelijk traject. Zeker als er geen getuigen zijn die het ongeluk hebben waargenomen en iets kunnen vertellen over de dader die is doorgereden. Toch zijn er mogelijkheden om de geleden schade te verhalen, ook als de dader onbekend en onvindbaar blijft…recht op schade na doorrijden bij een ongeluk >

Geweldsmisdrijf

Als je het slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf is er vaak sprake van lichamelijke of geestelijke schade. Deze schade kan van tijdelijke en van blijvende aard zijn. Deze schade kan verhaald worden op de dader van een misdrijf. Vaak wordt er trouwens in een rechtszaak door het Openbaar Ministerie of door de rechter al rekening mee gehouden. Het kan echter de zaak versterken als je als slachtoffer zelf de bijstand van een letselschade-advocaat inroept.

Huisdieren

Huisdieren kunnen onberekenbaar zijn en letsel en schade veroorzaken. Denk maar eens aan een hondenbeet, een kat die met uitgetrokken nagels uithaalt, een paard dat iemand een trap geeft of een huisdier dat de weg oploopt en een ongeluk veroorzaakt. De eigenaar  is in principe verantwoordelijk voor het gedrag van een huisdier. Mocht je dus letselschade hebben opgelopen die is veroorzaakt door een huisdier dan kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld. Je moet dit trouwens wel juridisch kunnen aantonen. Uitzondering hierop zijn gevallen waarin het gedrag van het huisdier is veroorzaakt door roekeloos of onverantwoordelijk handelen van het slachtoffer.

Medische fout

Een arts kan bij de behandeling een inschattingsfout maken die kan leiden tot schade. Als deze schade is veroorzaakt door verwijtbaar handelen kan de schade verhaald worden. Met verwijtbaar handelen wordt bedoeld dat de arts onzorgvuldig is geweest en de medische misser dus voorkomen had kunnen worden. Er moet aangetoond worden dat de arts of ander medisch personeel een wanprestatie heeft geleverd. Is dit het geval dan kan er sprake zijn van een letselschade vergoeding. Heeft de arts of het medisch personeel naar eer en geweten gehandeld, maar is er toch schade ontstaan die niet verwijtbaar is, dan is er geen kans op een letselschadevergoeding.

Ongevallen in en rond het huis

Stel je voor je loopt langs een huis en er valt een dakpan van het dak die letsel veroorzaakt. Of er zijn andere omstandigheden zoals loszittende stoeptegels of gaten in de stoep die ervoor zorgen dat je komt te vallen. Je bent iemand aan het helpen met klussen en de trap zakt in elkaar of er komt een balk naar beneden vallen en hierdoor ontstaat schade. Ook in dit soort situaties kan er sprake zijn van letselschade die geclaimd kan worden. Lang niet alle gevallen, maken kans van slagen dus het advies van een letselschade-expert voordat je een traject ingaat is eigenlijk onontbeerlijk.

Paard en pony

De omgang met paarden brengt altijd risico met zich mee. Het komt met regelmaat voor dat een paard of pony schade veroorzaakt aan personen, andere paarden of goederen. In het algemeen kan gesteld worden dat de eigenaar altijd verantwoordelijk is voor het gedrag van het paard of de pony, tenzij het gedrag is veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag van een ander. Hierbij is van belang te weten dat de persoon die schade heeft geleden wel moet kunnen aantonen dat dit door het paard of de pony is veroorzaakt…aansprakelijkheid paard >

Vallen op straat

Een val op  straat komt vaak voor en kan behoorlijk wat letsel veroorzaken. In veel gevallen zal je de schade die is veroorzaakt door het letsel moeilijk kunnen claimen. Echter en is wel een aantal omstandigheden waarin dit wel kan. Stel je voor dat er een gat in de stoep zit of de stoeptegel extreem ongelijk liggen en dit moeilijk waar te nemen is, dan kun je de beheerder van de stoep hierop aanspreken. Ook al er een situatie is dat er werk uitgevoerd wordt aan de stoep en er geen of nauwelijks maatregelen zijn genomen om aan te geven dat er een gevaarlijke situatie is en je hierdoor letsel oploopt is er een mogelijkheid om de schade te verhalen.

Verkeersongeval

Als er sprake is van verwijtbaar gedrag van een andere persoon of organisatie, is er de mogelijkheid om de veroorzaakte letselschade te claimen. Dit heeft heeft trouwens niet alleen betrekking op andere verkeersdeelnemers die roekeloos of onverantwoord gedrag hebben vertoond, ook organisaties die verantwoordelijk zijn voor de weg, de stoep of de verkeerssituatie kunnen aangesproken worden. Stel je voor dat een verkeersongeluk is veroorzaakt doordat er gaten in de weg zaten dan kan de wegbeheerder worden aangesproken. Dit zelfde kan gelden als er sprake is van een zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie, alhoewel deze laatste situatie vaak moeilijk aantoonbaar is.

Goede Letselschadespecialist Vinden

Via Legalista.nl kun je een goede letselschadespecialist vinden. Uiteraard is een overzicht van adressen en contactgegevens specialisten op het gebied van letselschade te vinden. Om de keuze te vergemakkelijken, zijn ook ervaringen van anderen met deze specialisten opgenomen…letselschade specialisten >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijftien − 12 =