Letselschade door een Paard Advies Tips en Informatie. Letselschade door een Paard Advies Tips en Informatie. Wat kun je doen om schade ontstaan tijdens het paardrijden of de omgang met paarden te verhalen? Paardrijden is een vrij risicovolle bezigheid waarbij het kan voorkomen dat er een ongeval plaatsvindt. Een ongeval waardoor zowel lichamelijke als financiële schade kan ontstaan. En deze schade kan ook ontstaan door bij de omgang met paarden en pony’s. Wat kun je doen om deze schade te verhalen. Op deze pagina letselschade door een paard advies tips en informatie kun je lezen wat je kunt doen om deze schade te verhalen.

Letselschade door een Paard Advies Tips en Informatie

Als er bij het paardrijden of in de omgang met paarden een ongeval gebeurd waarbij letselschade ontstaat is het in veel gevallen mogelijk om deze schade te verhalen. Belangrijk om te weten is dat de eigenaar van het paard of de pony in veel gevallen aansprakelijk is voor de schade die ontstaat. En dit geldt zelfs als de eigenaar van het paard zelf niet aanwezig is tijdens het ongeval.

Het Burgerlijk Wetboek geeft hierover uitsluitsel in artikel 6:179: “De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.” Dit wetsartikel bepaalt dat de eigenaar van een dier en dat geldt dus ook voor een paard of pony, altijd aansprakelijk is voor de schade die erdoor wordt aangericht.

Aansprakelijkheid voor letselschade door een paard op een manege

Op een manege zie je vaak een mededeling staan die zoiets betreft als rijden geschiedt op eigen risico. Toch wordt met deze mededeling niet zomaar de aan aansprakelijkheid uitgesloten. In beginsel is de eigenaar aansprakelijk voor de letselschade of andere schade die wordt veroorzaakt door het paard of de pony. Mededelingen of voorwaarden sluiten deze aansprakelijkheid niet zomaar uit. Wel kunnen er situaties zijn waarbij de berijder of begeleider van het paard  zo onvoorzichtig of risicovol te werk zijn gegaan dat de aansprakelijkheid een probleem wordt. Ook kan bijvoorbeeld het rijden zonder helm, terwijl expliciet wordt gesteld dat verplicht is, een reden zijn om schade niet te vergoeden. In dit laatste geval moet er trouwens door de eigenaar van het paard wel met regelmaat actief gecontroleerd worden of de helm ook echt gedragen wordt. Voor een paardeneigenaar, zowel particulier als een manege houder is het dan ook van groot belang om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de schade veroorzaakt door hun paard of pony goed afdekt.

Letselschade door een Paard Advies Tips

Wat zijn gevallen van letselschade door een paard?

Eigenlijk is elk incident waarbij letselschade of andere schade ontstaat in de omgang met een paard of pony kansrijk als het gaat om het verhalen van de ontstane schade. Hieronder staan een aantal voorbeelden waaraan je kunt denken.

 • Letselschade ontstaan tijdens het paardrijden
  Als je op een verantwoordelijke manier paardrijdt en geen risicovolle toeren uithaalt is de schade die ontstaat vaak te verhalen op de eigenaar van een paard. Ben je zelf de eigenaar en de letselschade is ontstaan door risicogedrag van een ander dan bestaat er de mogelijkheid om deze persoon aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Het is wel van groot belang om vooraf, samen met een specialist, de kans op schadevergoeding in te schatten.
 • Val van een paard
  Ook bij de val van een paard is het mogelijk om de ontstane letselschade te verhalen, zij het dat het iets minder vanzelfsprekend is dan bij andere situaties.
 • Letselschade door een paardenbeet
  Dit is een incident waarbij de kans op de vergoeding van letselschade behoorlijk groot is.
 • Trap van een paard
  Je moet wel heel extreem gedrag vertoond hebben waardoor de letselschade ontstaan door de trap van een paard niet vergoed wordt
 • Op hol geslagen paard
  Voor de schade die ontstaat door een op hol geslagen paard kan de eigenaar in veel gevallen ook aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook bij het zogenaamde aangespannen rijden.

Uiteraard zijn er nog meer situaties denkbaar waarbij letselschade veroorzaakt door een paard verhaald kan worden. Wil je weten of een traject kansrijk is dan kun je het beste contact opnemen met een letselschade specialist die hierin gespecialiseerd of met een hippisch recht  advocaat. Hieronder kun je een aantal adressen vinden.

Letselschade Specialisten Paard en Ruiter

Op het kaartje zijn de letselschade specialisten aangegeven met groen en de advocaten die gespecialiseerd zijn in hippisch recht met blauw.

Bijpassende Informatie