Legitieme Portie

Wat wordt bedoeld met de legitieme portie?

Legitieme portie. Wat is de legitieme portie? Uitleg en informatie. Als een overledene een testament heeft opgemaakt dan kan hij of zij de kinderen onterven. Echter helemaal onterven van de erkende kinderen is niet mogelijk. Op een gedeelte van de financiële nalatenschap behoudt een kind altijd recht. Dit gedeelte wordt de legitieme portie genoemd. In België geldt trouwens een vergelijkbare wettelijke regeling als in Nederland. Deze wordt het reservataire deel genoemd.

Wat is de legitieme portie? Uitleg en informatie

Door middel van testament kan een ouder een kind onterven. Echter een kind kan als nabestaande van een ouder altijd aanspraak maken op de zogenaamde legitieme portie van de erfenis. Dit is een wettelijke regeling die is vastgelegd in het erfrecht. Hierin is bepaald dat een kind als nabestaande altijd recht heeft op 50% van het geld waarop hij of zij recht zou hebben als er geen sprake is van een testament. Het heeft trouwens alleen betrekking op geld en niet op goederen die worden nagelaten.

Voorbeeld berekening

Stel dat een overledene laat een bedrag van € 10.000 En er is sprake van een partner en één onterfd kind. De erfenis voor niet onterfd  kind zou dan € 5000 bedragen waarvan de legitieme portie dus 50% is en € 2500 bedraagt.

Hoe wordt de legitieme portie verkregen?

Ook als een kind expliciet onterfd is in een testament kan een legitieme portie verkregen worden. Het onterfde kind die in zo’n geval met legitimaris wordt aangeduid moet dan wel zelf deze opeisen. Meestal gebeurt dit binnen zes maanden na het overlijden. Maar formeel is er de mogelijkheid om dit te doen binnen 5 jaar na overlijden.

Wie kan de legitieme portie opeisen?

Alleen biologische kinderen van de overledene kunnen de legitieme portie opeisen in tegenstelling tot pleeg- en stiefkinderen die hierop geen enkel wettelijk recht hebben en er dus ook geen aanspraak op kunnen maken.

Wat zijn de uitzonderingen op het verkrijgen van een de legitieme portie?

Er is een aantal uitzonderingen op het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie.

  • Als er sprake is van een zogenaamde wettelijke verdeling dan kan de legitieme portie pas opgeëist worden nadat de echtgenote of geregistreerde partner overleden is.
  • Als er sprake is van een bedrijf of onderneming kan de overledene een zogenaamde belemmering hebben opgenomen die voorkomt dat de legitieme direct kan worden opgeëist. Dit is bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf of onderneming die deel uitmaakt van de nalatenschap door het opeisen van de legitieme portie in gevaar komt.
  • Als de overledene vindt dat één of meerdere kinderen niet goed om kunnen gaan met de financiën dan kan er een bewindvoerder worden aangesteld die ervoor zorgt dat de erfenis goed en verantwoord wordt beheerd.Onverwacht sterfgeval in de familie? Klik hier voor een overzicht met de best beoordeelde notaris in jouw buurt

Bijpassende Informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *