Juridische Begrippen Lijst Juridisch Informatie Overzicht. Als je met zaken rondom rechtszaken, notariële zaken en andere juridische kwesties te maken hebt kom je heel wat begrippen tegen waarvan de betekenis lang niet altijd duidelijk is. Deze pagina juridische begrippen lijst is een juridisch informatie overzicht.

Juridische Begrippen Lijst Juridisch Informatie Overzicht

Op deze pagina een uitgebreide juridische begrippen lijst te vinden die uitleg geeft over een groot aantal onderwerpen. De lijst is ingedeeld op onderwerp. Links verwijzen naar nog veel meer informatie over het betreffende juridische begrip of woord.

Overzicht Juridische Begrippen

Erfenis en Nalatenschap

Als je te maken krijgt met een erfenis en nalatenschap krijg je met heel wat zaken te maken. En bij deze zaken wordt gebruik gemaakt van allerhande juridische en andere begrippen…erfenis en nalatenschap begrippen >


Notaris Begrippen Uitleg Notariële Zaken

Als je te maken hebt met zaken die via de notaris geregeld moeten worden krijg je onvermijdelijk te maken met juridische begrippen die de notaris gebruikt. Uitgebreide uitleg over de betekenis van deze notariele begrippen kun je vinden op de pagina…notaris begrippen >


Rechtsgebieden en Juridische Specialisaties

In principe zijn er maar drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Toch worden de specialisaties en aandachtsgebieden in het recht ook aangeduid als een rechtsgebied alhoewel dit niet juist is. Op deze pagina besteden we toch aandacht aan beide zaken…rechtsgebieden overzicht >


Meer Juridische Begrippen

Arrondissement

Een arrondissement is een rechtsgebied dat onder de verantwoordelijkheid van één rechtbank valt. Nederland kent sinds 11 januari 2013 elf arrondissementen.

Cassatie

Met cassatie of in cassatie gaan wordt bedoeld het in hoger beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een uitspraak die door een lagere rechtbank is gedaan.

Dagvaarding

De dagvaarding is een formele, schriftelijke, oproep om voor een gerecht te verschijnen.

Jurist

Met een jurist wordt een persoon aangeduid die juridisch werk doet. Dit kan iemand zijn die rechtsgeleerde studie heeft afgerond. Maar dat hoeft niet. Jurist is geen beschermd begrip en iedereen mag zich dus jurist noemen.

Justitie

Justitie is de verzamelnaam voor alle overheidsfuncties en -functionarissen die zich bezighouden met de handhaving van het recht.

Kinderrechter

Een kinderrechter behandelt strafzaken van minderjarigen, kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Daarnaast is de kinderrechter ook verantwoordelijk voor civiele jeugdbeschermingszaken.

Magistratuur

Met de magistratuur worden alle leden van de rechterlijke macht, dat wil zeggen de rechters en de leden van het Openbaar Ministerie aangeduid. De rechters worden ook wel omschreven als de zittende magistratuur en het Openbaar Ministerie als de staande magistratuur.

Meineed

Als een getuige tijdens een rechtszitting opzettelijk niet de waarheid spreekt en dus liegt is er sprake van meineed.

Moord

Er is sprake van moord als er overtuigend bewezen is dat iemand opzettelijk en met voorbedachte rade om het leven is gebracht. Is dit het geval dan kan een rechtbank als maximale straf levenslang opleggen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als er zaken zijn die vertrouwelijk behandeld moeten worden omdat ze gevoelig liggen. Je kunt hierbij denken aan situaties op het werk of op school waarbij bijvoorbeeld seksuele intimidatie of andere vertrouwenskwesties aan de orde zijn. Een officieel benoemde vertrouwenspersoon moet zich houden aan de afspraken die omtrent deze rol gemaakt zijn. Ook in de privé-situatie kan er sprake zijn van een vertrouwenspersoon. Dit is meestal een persoon die zaken kan verrichten voor iemand die niet meer handelingsbekwaam is. Bijvoorbeeld in een levenstestament kan een vertrouwenspersoon worden aangewezen.