Waaraan Kun Je Een Bevoegd Notaris Herkennen

Waaraan kun je een bevoegd notaris herkennen?

Waaraan kun je een bevoegd notaris herkennen? Hoe weet je zeker dat je met een onafhankelijke notaris te maken hebt die ook echt notariële akten mag opstellen en vastleggen? informatie hierover kun je op deze pagina lezen.

Waaraan kun je een bevoegd notaris herkennen?

Je kunt bevoegd notaris worden als je de universitaire opleiding notarieel recht succesvol hebt afgerond. Na afronding van deze opleiding moet je de driejarige post-docorale studie volgen en kan je aan de slag als kandidaat-notaris. Na een periode van minimaal zes jaar werkervaring in een notariaat,  kan een kandidaat-notaris die een alle voorwaarden voldoet zich laten beëdigen tot notaris. Dit is trouwens niet strikt noodzakelijk. Er kan voor gekozen worden om kandidaat-notaris te blijven.

Een beëdigd notaris moet zijn ingeschreven bij de KNB

Een officiële en bevoegde notaris kun je herkennen doordat hij of zij lid is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Notarissen zijn hiervan verplicht lid. Controle van het lidmaatschap is dus de eenvoudigste manier om zeker te weten of een notaris beëdigd is en dus bevoegd is om als notaris te op te treden.

Controle van de notaris door de Kamer van het Notariaat

Een notaris staat onder het zogenaamde tuchtrechtelijk toezicht dat wordt uitgevoerd door de hiervoor benoemende Kamer van het Notariaat. Deze Kamer controleert of een notaris handelt volgens de wet, grijpt in als dit noodzakelijk is en kan strafmaatregelen treffen, als de notaris in gebreke is gebleven. Als u zelf vindt dat een notaris of een kandidaat-notaris in gebreke is gebleven, is het mogelijk om schriftelijk onderbouwde klacht in te dienen bij de Kamer van het Notariaat. De klacht moet betrekking hebben op ambts- of beroepsuitoefening van de notaris of kandidaat-notaris en mag ingediend worden door iedere belanghebbende.

Financieel toezicht op het notariskantoor

Daarnaast staat een notariskantoor ook onder financieel- en kwaliteitstoezicht dat wordt uitgevoerd door het Bureau Financieel Toezicht, dat afgekort bekend als BFT en in het kader van de Algemene wet Bestuursrecht controle uitoefent op notariskantoren. Deze controle zich op de aandachtsgebieden financiën, integriteit en kwaliteit van de notaris, kandidaat-notaris en het notariskantoor. Als het Bureau Financieel Toezicht onderzoek wil doen naar een notaris is deze verplicht om hieraan medewerking te verlenen en gevraagde informatie te verschaffen.

Bijpassende Informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

achttien − twaalf =