Mediarecht advocaten advocaten zijn gespecialiseerd in juridische zaken die met de media te maken hebben. Het kan hierbij gaan om kranten, tijdschriften en andere gedrukte media. Daarnaast kunnen zaken die te maken hebben met radio en televisie worden opgepakt. Bovendien spelen mediarecht kwesties op internet en sociale media tegenwoordig een dominante tol.

Waarvoor kun je bij mediarecht advocaten terecht?

Publicaties in kranten, tijdschriften en op internet die niet door de rechtmatige eigenaar zijn geplaatst. Dit kan gaan om teksten. Maar ook bij het plaatsen van foto’s en andere afbeeldingen kan dit het geval zijn. Zonder toestemming en bronvermelding wordt er in dit soort gevallen inbreuk gedaan op het eigendomsrecht. Zowel personen als bedrijven en organisaties kunnen in dit soort gevallen het noodzakelijk vinden om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Laster en smaad

Als er door media berichten worden geplaatst of doorgegeven die onjuist zijn, dan kan een persoon, bedrijf of organisatie ook een beroep doen op een media advocaat om zich hiertegen te verweren. Zeker als men zich in de goede naam aangetast voelt. In ernstige gevallen kan er aangifte worden gedaan van laster of smaad. Meestal wordt er in dit soort gevallen een rectificatie en schadevergoeding geëist.

Journalistiek

Voor journalisten geldt dat zijn bij de uitvoering van hun werk op meer rechtsbescherming kunnen rekenen. Bijvoorbeeld de bescherming van jun bronnen is zeer belangrijk bij de uitvoering van de vrije journalistiek. In een rechtsstaat zals de Nederlandse wordt de rol van de journalist in het democratisch bestel als zeer belangrijk geacht. De journalist moet het werk goed kunnen doen en niet worden tegengewerkt door de overheid, personen, bedrijven en organisaties. Wel moet de journalist zich houden aan de zogenaamde Code voor de journalistiek. Maar aangezien deze nog wel eens voor interpretatie vatbaar, zijn er met enifge regelmaat rechtszaken waarbij journalisten op de een of andere manier betrokken zijn.


 

Toon 11 resultaten