Aansprakelijkheid paard. Wat zijn de regels rondom aansprakelijkheid als jouw paard schade veroorzaakt aan personen, andere paarden of goederen van anderen? Uitgebreide informatie over aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door een paard op Legalista.nl.

Aansprakelijkheid Paard. Wat zijn de regels?

De omgang met paarden brengt altijd risico met zich mee. Het komt met regelmaat voor dat een paard of pony schade veroorzaakt aan personen, andere paarden of goederen. Maar hoe is het nu geregeld met de aansprakelijkheid paard? Wat zijn de regels rondom de aansprakelijkheid van paarden en paardeneigenaren? En hoe kun je schade verhalen?

Jouw paard heeft schade veroorzaak. Wie is er aansprakelijk?

Stel dat jouw paard of pony schade heeft veroorzaakt. Dit kan schade zijn aan goederen. Maar bijvoorbeeld ook aan andere paarden of personen. In beginsel is de eigenaar van een paard of pony altijd aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Dus een persoon of partij die schade geleden heeft kan de paardeneigenaar aansprakelijk stellen hiervoor. Prettig om te weten is wel dat als je zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en jouw paard heeft schade veroorzaakt veelal wel gedekt worden door je verzekering. Wel is het goed om uit te zoeken of jouw aansprakelijkheidsverzekering ook echt de schade dekt. De regels rondom aansprakelijk zijn vastgelegd in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt trouwens alleen voor particuliere paardeneigenaren. Als je professioneel met paarden werkt of zakelijk paarden houdt, liggen de regels anders. Dan gelden de in artikel 6:181 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde regels.

Tip: Controleer wat de dekking van jouw aansprakelijkheidsverzekering is voor je een paard of koopt

Tekst Artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Hoe moet je de aansprakelijkheid paard volgens deze wet uitleggen?

In beginsel is de bezitter van een dier, in dit geval een paard of pony, aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Echter hierop zijn uitzonderingen. Het gedeelte van de wetstekst “tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad” gaat hierover. Nu is dit voor niet juristen een lastig te duiden artikel. Maar er wordt hier gewezen op de situtatie waarin een paardeneigenaar niet verantwoordelijk kan zijn voor de gedragingen van het paard. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een situatie dat iemand jouw paard meeneemt, of zelfs steelt, zonder dat jij hiervoor toestemming hebt gegeven en er in deze situatie schade ontstaat bij deze persoon. Bijvoorbeeld in situaties waarin paarden in groepen staan, kan het voorkomen dat de aansprakelijkheid niet geaccepteerd wordt.

De persoon die schade heeft geleden moet dit aantonen

De persoon of partij die schade heeft geleden moet jou aansprakelijk stellen voordat er sprake kan zijn van het uitkeren van een schade vergoeding. En dat is zeker het geval als er gebruik wordt gemaakt van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze gelede schade moet op trouwens ook bewezen of op zijn minst aannemelijk worden gemaakt. Is er sprake ingrijpende letselschade dan kan het goed zijn om hiervoor een letselschade specialist of een advocaat die gespecialiseerd is in hippisch recht in te schakelen.

Aansprakelijkheid Paard. Wat zijn de regels rondom aansprakelijkheid