Wat is een Leveringsakte? Uitleg en informatie Akte van Levering Waarom kun je een Akte van Levering of Leveringsakte nodig hebben en wat wordt erin vastgelegd en door wie?

Wat is Leveringsakte?

In de Akte van Levering, ook wel Leveringsakte genoemd, wordt formeel en juridisch onderbouwd vastgelegd dat een eigendom van de ene naar de andere eigenaar overgaat. Het is een belangrijke laatste stap in de overdracht van een eigendom en is volgens de wet verplicht bij de verkoop en aankoop van een woning en ander vastgoed. De Akte van Levering kan alleen opgemaakt en bekrachtigd worden door een beëdigde notaris.

Leveringsakte Akte van leveringWelke stappen worden gezet bij een Leveringsakte?

De notaris moet ervoor zorgen dat er een Akte van Levering wordt opgemaakt die aan de wettelijke eisen voldoet. Voorafgaand hier moet hij of zij zich vergewist hebben van het feit dat deze in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. Is dit het geval dan worden zowel de koper als de verkoper op het kantoor uitgenodigd om de Leveringsakte te ondertekenen, aangevuld met de handtekening van de notaris zodat de akte formeel van kracht kan worden gemaakt. Pas als de notaris een afschrift ervan heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is de definitieve eigendomsoverdracht een feit.

Wat kost een Akte van Levering?

Vroeger golden er vaste tarieven voor de diensten van de notaris. Echter sinds enige jaren moeten notariskantoren hun diensten in concurrentie aanbieden. Dit houdt in dat er geen vaste tarieven meer zijn. Het kan dus financieel aantrekkelijk zijn om bij meerdere notariskantoren een offerte op te vragen om zo goed inzicht te krijgen in de notariskosten die gerekend worden voor een Leveringsakte. Controleer hierbij wel goed of ook echt alle kosten met een bedrag zijn opgenomen en of er geen sprake is van nacalculatie. Zeker bij de vergelijking van de offertes is dit van groot belang. Op Legalista kun je trouwens notarissen vergelijken op kwaliteit en offertes aanvragen. Of plaats hier een gratis notariszoekopdracht.

Bijpassende Informatie en Advies