Wat doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB, is een zogenaamde publieksrechtelijke organisatie die de belangen behartigt van notarissen en kandidaat-notarissen. Daarnaast ondersteunt de KNB de leden met informatie en training en houdt toezicht op hun functioneren. Alle (kandidaat)notarissen zijn verplicht lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNBWat doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB?

Als je op zoek bent naar een notaris kom je vaak tegen dat het kantoor is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, vaak afgekort met KNB. Aangezien elke notaris en dat geldt ook voor kandidaad-notarissen verplicht is aangesloten bij deze organisatie is dit feit op zich niet bijzonder. Toch is het goed het antwoord te weten op de vraag, wat doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB?

Welke taken heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB?

De KNB heeft een aantal taken die van belang zijn voor zowel de (kandidaat)notarissen als voor de klanten.

  • Beroeps- en gedragsregels. Een zeer belangrijke rol die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft, is het opstellen van beroeps- en gedragsregels waaraan elke (kandidaat)notaris zich verplicht moet houden. Doet de notaris dit niet dan kan hij of zij, in het uiterste geval, uit het ambt worden ontheven.
  • Toezicht. Naast het stellen van regels, is de KNB ook verantwoordelijk voor het houden van toezicht op alle notariskantoren. Ten minste eens per drie jaar wordt elk kantoor gecontroleerd. Mocht er een vermoeden zijn dat een notaris niet integer handelt of de kwaliteit van het geleverde werk niet aan de normen voldoet dan kan de KNB nader onderzoek doen. De KNB kan nadat het onderzoek gedaan is en negatieve uitkomsten heeft opgeleverd, een klacht indienen bij de tuchtrechter (de kamer voor het notariaat). Notariskantoren staan ook nog onder controle van het Bureau Financieel Toezicht.
  • Informeren over nieuwe ontwikkelingen. Er zijn met grote regelmaat wetswijzigingen en nieuwe ontwikkelingen op het werkterrein van de notaris. De KNB heeft als doel haar leden hierover te informeren en ervoor te zorgen dat zij over de meest actuele informatie beschikken om het werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen. Daarnaast organiseert de KNB het bijscholingsprogramma voor notarissen met een cursussen, opleidingen en trainingen.
  • Lobbyorganisatie. De KNB is ook een lobbyorganisatie die in haar contacten met de politiek de belangen van de notaris zoveel mogelijk probeert te behartigen. Ook wordt de KNB ook regelmatig gevraagd door de overheid, politiek en andere instanties, om advies te geven over onderwerpen die te maken hebben met het notariaat.
  • Marketing en communicatie. De KNB informeert zowel de consument als zakelijke klanten over de diensten die de notaris kan leveren en het belang en voordelen hiervan voor de klant en de maatschappij.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Adres en Contact

Bezoekadres:
Spui 184
2511 BW Den Haag

Telefoonnummer:
070-3307111

Email:
info@knb.nl

Website:
www.knb.nl

Twitter:
@KNBNotariaat

Bijpassende Informatie en Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *