Erfenis en Nalatenschap Begrippen Uitleg en Informatie. Als je te maken krijgt met een erfenis en nalatenschap krijg je met heel wat zaken te maken. En bij deze zaken wordt gebruik gemaakt van allerhande juridische en andere begrippen. Op deze pagina kun je de erfenis en nalatenschap begrippen uitleg en informatie vinden.

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij het samenstellen van je nalatenschap en erfenis bij leven:

Maak een testament: het is belangrijk om een testament op te stellen, zodat je kunt bepalen wie je bezittingen en schulden erft als je overlijdt. Zonder testament worden je bezittingen verdeeld volgens de wet, wat niet altijd overeenkomt met wat je wilt.

Bepaal wie je erfgenamen zijn: denk na over wie je wilt aanwijzen als je erfgenamen. Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden, vrienden of goede doelen zijn.

Maak een inventariseer van je bezittingen en schulden: maak een lijst van alle bezittingen die je bezit, zoals huizen, auto’s, bankrekeningen en effecten, en van je schulden, zoals hypotheekleningen en creditcardrekeningen. Dit zal je helpen om een realistisch beeld te krijgen van wat je hebt om te verdelen.

Bespreek je nalatenschap en erfenis met je erfgenamen: het is belangrijk om open en eerlijk te communiceren met je erfgenamen over je nalatenschap en erfenis. Dit kan helpen om eventuele conflicten of misverstanden te voorkomen.

Overweeg het maken van een levenstestament: een levenstestament is een document waarin je bepaalt wie je medische beslissingen neemt als je zelf niet meer in staat bent om dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je lange tijd in een coma ligt of als je aan een terminale ziekte lijdt.

Zoek professioneel advies: het is aan te raden om professioneel advies te zoeken bij het samenstellen van je nalatenschap en erfenis, zodat je zeker weet dat alles op de juiste manier geregeld is. Dit kan bijvoorbeeld een notaris of een advocaat zijn.

Erfenis en Nalatenschap Begrippen Uitleg en Informatie

Er is gekozen voor een alfabetisch overzicht van de erfenis en nalatenschap begrippen. De links verwijzen naar uitgebreide informatie over het genoemde onderwerp zodat je er nog veel meer over te weten kunt komen.

Overzicht Erfenis en Nalatenschap begrippen

Erfenis

De erfenis, ook bekend als nalatenschap,  bevat  alle goederen, vermogen en schulden die een persoon achterlaat na  het overlijden. Wettelijk is in het zogenaamde Erfrecht geregeld wat er met de nalatenschap gebeurt nadat een persoon komt te overlijden…nalatenschap of erfenis >

Erfenis Aanvaarden of Weigeren

Het goed om stil te staan bij de consequenties van het krijgen van een erfenis. Wat als je een erfenis krijgt? Erfenis aanvaarden of niet? Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, niet alleen goederen en vermogen kan bevatten, maar ook schulden. Als je als erfgenaam bent aangewezen moet je in een vrij kort tijdsbestek beslissen of de erfenis aanvaardt of niet. Je hebt als erfgenaam drie mogelijkheden om met een erfenis om te gaan…wat als je een erfenis krijgt >

In het Nederlandse erfrecht is wettelijk geregeld wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als deze persoon komt te overlijden. Dit erfrecht is in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. In de wet wordt er trouwens in plaats van erfrecht gesproken over.

Legitieme Portie

Op een gedeelte van de financiële nalatenschap, na overlijden van de ouders, behoudt een kind altijd recht. Dit gedeelte wordt de legitieme portie genoemd. Dit recht blijft bestaan, zelfs als ouders een kind onterfd hebben…legitieme portie >

Levenstestament

Met een levenstestament regel je zogenaamde volmachten om zaken te regelen als je hiertoe zelf geestelijk of lichamelijk niet meer in staat bent en zaken die je geregeld wilt hebben als je komt te overlijden….levenstestament >

Nalatenschap

Zie erfenis

Testament

Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd wat er met de nalatenschap of erfenis moet gebeuren nadat je bent overleden. In veel gevallen wordt een testament formeel vastgelegd in een akte door een notaris. Als dit het geval is dan wordt er gesproken van een zogenaamde uiterste wil of uiterste wilsbeschikking…wat is een testament >

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als er zaken zijn die vertrouwelijk behandeld moeten worden omdat ze gevoelig liggen. In de privé-situatie kan er sprake zijn van een vertrouwenspersoon. Dit is meestal een persoon die zaken kan verrichten voor iemand die niet meer handelingsbekwaam is. Bijvoorbeeld in een levenstestament kan een vertrouwenspersoon worden aangewezen.


Bijpassende Informatie